Bliv medlem af Skovdyrkerne Vestjylland

Uanset om der er tale om et almindeligt tilsyn i skoven eller en konkret driftsopgave – så starter det for os med den faglige rådgivning.

Jørn Bertelsen - bestyrelsesformand hos Skovdyrkerne Vest
Jørn Bertelsen – bestyrelsesformand hos Skovdyrkerne Vestjylland

Rådgivning skaber værdi

Hvis nogen tilbyder dig rådgivning ’til prisen på en kop kaffe’ … er det måske fordi, det netop afspejler værdien af ‘rådgivningen’. I andre tilfælde, hvor ‘rådgivningen’ er indbygget i prisen på fx et skovrejsningsprojekt eller en juletræsplantning, er den måske rigtig godt aflønnet – selv om den ved første øjekast ser ud til at være billig. Vi tager rollen som rådgiver alvorligt.

Vi mener ikke, at god rådgivning er forenelig med at skulle sikre beskæftigelse af dyre specialmaskiner, og derfor ejer vi ikke selv traktorer, skovningsmaskiner eller andre dyre specialmaskiner – der skal også være råd til at tage en tur i skoven og konstatere, at skoven lige nu er bedst tjent med at få ro.

Vi har heller ingen egenproduktion af planter, juletræer eller andet – vi er din samarbejdspartner, ikke din konkurrent.

Vores rådgivning skaber værdi – og derfor tager vi os betalt for den. Almindelig løbende driftsrådgivning er afstemt med kontingent eller partneraftale – og ellers løses sagsbehandling, tilskud, projektering og andre opgaver efter timeløn eller tilbud.

Vi har en fast, attraktiv samarbejdsmodel ‘Skovdyrkernes partneraftale’ som er særlig velegnet til større ejendomme.

Medlemmerne siger:

Ivar Lyhne Jensen

Skovdyrkerne er altid positive at tale med, og alt foregår i en tone som er let forståelig

Helge Pilgård

Skovdyrkerne er flinke og servicen god. I giver mig super god sparring og billigt indkøb

Carl Anthon Andersen

Altid faglig og kompetent rådgivning

Mød bestyrelsen

Som medlemsejet virksomhed er det afgørende, at vi lever op til dine forventninger – og skaber værdi i din skov.

Jørn Bertelsen

Bestyrelsesformand og repræsentant i Hovedbestyrelsen

Carl Christian Lange

Bestyrelsesmedlem

Henrik Tokkesdal

Bestyrelsemedlem

Ole Callesen

Bestyrelsesmedlem

Medlemskab af Skovdyrkerne Vestjylland

De fleste som har brug for mere end blot at få løst en éngangsopgave, melder sig ind i foreningen. På den måde indledes et langsigtet samarbejde mellem skovejeren og Skovdyrkerne, hvor din lokale skovfoged kommer regelmæssigt i skoven. I fællesskab – og med udgangspunkt i din målsætning – gennemgår vi skoven og tager stilling til, hvad der skal laves, og hvem der skal lave det.

I ryggen har din lokale skovfoged nogen af landets bedste specialister inden for de forskellige driftsgrene og fagområder. Vi er derfor klædt på til at løse alle rådgivnings- og arbejdsopgaver i skoven og det åbne landskab. Kombinationen af faglig kompetence, medlemsfokus – og en solid egenkapital – giver dig tryghed for, at opgaven bliver løst til din tilfredshed.

Som medlem bidrager du også til at sikre dine egne langsigtede interesser som lodsejer. Skovdyrkerne deltager i det branchepolitiske arbejde. Sammen med Dansk Skovforening arbejder vi for at sikre skovejernes råderet over egen ejendom. Skovdyrkerne sidder også i Skovrådet, som rådgiver Miljøministeren i skovbrugsspørgsmål. Gennem samarbejdet ‘Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse’ arbejder vi for at fremme anvendelse af biomasse fra de danske skove og i Danske Juletræer arbejder vi for afsætning og rammebetingelser for de danske producenter af juletræer og pyntegrønt.

Opsummerende ‘Medlemsfordele’:

  • Adgang til regelmæssige konsulentbesøg – indeholdt i kontingentet
  • Rådgivning på telefon og mail – indeholdt i kontingentet
  • Medlemsbladet ‘Skovdyrkeren’ som udkommer 7 gange årligt
  • Gratis deltagelse i medlemsarrangementer (markvandinger og informationsmøder)
  • Billige forsikringsordninger mod stormfald og skovbrand
  • Rabat på konsulentydelser

Vil du kontaktes angående medlemskab?

Vil du have en snak med en af vores medarbejdere, finder du din lokale skovfoged her.

Du kan også ringe til kontoret på 96 10 10 96 og få tilsendt en informationspakke – og aftale et uforpligtigende besøg af en af vores skovfogeder.

Hvis du allerede nu er klar på at melde dig ind i skovdyrkerforeningen, så kan du udfylde formularen her.

Jan Ormstrup Christensen - Skovfoged ved Skovdyrkerne Vest
Jan Ormstrup Christensen – Skovfoged ved Skovdyrkerne Vestjylland

Skovdyrkernes Partneraftale

Det almindelige medlemskab af Skovdyrkerne er en fremragende og billig model til at sikre kombinationen af rådgivning og drift på mindre og mellemstore skovejendomme. Men på større ejendomme er ét årligt konsulentbesøg
ofte for lidt. Dertil kommer behovet for mere systematik i form af årsplaner, budgetter – og måske regnskabsføring, betjening af bestyrelse m.v.
Samtidig er driftsopgaver og projekter på de større ejendomme helt naturligt ofte noget større og giver mulighed for stordriftsfordele og rationaliseringsgevinster.

Derfor har vi udviklet en model for de medlemmer, der ønsker at knytte sig tættere til Skovdyrkerne. Modellen sikrer en klar forventningsafstemning og prissætning
– samtidig med, at har en solid kommerciel kant, hvor medlemmet høster kontante fordele af samarbejdet. Vi kalder den modellen for Skovdyrkernes Partneraftale – kun for medlemmer – et navn, der siger, hvad det handler om.

Kontakt os for yderligere information.

Få løst dine driftsopgaver – med fagfolkene på din side

Det tager lang tid at opdyrke en god skov – men kun kort tid at ødelægge den! Derfor er det vigtigt, at driftsopgaven løses med udgangspunkt i det bedst mulige langsigtede resultat i skoven. Det ‘billigste tilbud’ kan ende med at være en dyr løsning, hvis opgaven ikke løses i på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt.

Vi løser alle arbejdsopgaver i forbindelse med drift af skov, juletræer og pyntegrønt samt anlægs og plejeopgaver i det åbne land. Vi har en solid faglighed, de bedste afsætningskanaler og faste underentreprenører med et bredt maskinprogram til at løse dine driftsopgaver i skoven til både din og skovens tilfredshed.

Alle arbejdsopgaver og al handel styres af din skovfoged – og som en del af Skovdyrkernes samlede aktivitet høster du stordriftsfordele i dit projekt. Ingen opgave er for stor – og ingen for lille til, at vi vil løse den for dig på gunstige vilkår, der afspejler opgavens størrelse og karakter.

En fast skovfoged tilknyttet din ejendom – med Skovdyrkernes samlede kapacitet og kapital i ryggen – er din tryghed for veludført arbejde … og for, at du får betaling for dine leverancer til aftalt tid og uden diskussion.

Anders Elmholt - Skovfoged ved Skovdyrkerne Vest
Anders Elmholt – Skovfoged ved Skovdyrkerne Vestjylland
Et eksempel: 25..
Som eksempel er kontingentet for en ejendom med 25 ha skov og 5 ha juletræer på 2.190 kr./år

Kontingentsatser

Kontingentet er sammensat af et grundkontingent og et arealkontingent. Arealkontingentet afhænger af ejendommens størrelse samt andelen af arealer med juletræer og pyntegrønt. Der betales for minimum 10 ha.

Aktivt medlemskab (pr. år):

Grundkontingent op til 10 ha: 1.430,00 kr

+ Arealkontingent 10-50 ha: 38,00 kr/ha

+ Arealkontingent 50-250 ha: 7,75 kr/ha

+ Juletræer eller Pyntegrønt: 38,00 kr/ha

Minimum: 1.430,00 kr

Maksimum (kun skov): 4.500,00 kr

Maksimum (juletræer/pyntegrønt): 5.260,00 kr

Passivt medlemskab (pr. år): 594,00 kr

Hvem er vi

Skovdyrkerne tilhører skovejerne

Det er skovejerne, der ejer Skovdyrkerne. Sådan har det været i mere end 100 år. Vi har fem lokalforeninger, som dækker hele landet. Derfor er der altid en skovfoged med i dit lokalområde klar til at hjælpe dig med dit projekt.

Meld dig ind

Udfyld og indsend nedenstående formular, hvis du ønsker at melde dig ind.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Dine oplysninger

Checkboxes

Oplysninger om din skov

Du kan finde dit ejendomsnummer på arealinfo.dk

Yderligere oplysninger

Ønsker du at modtage Skovdyrkernes nyhedsbreve?
Forretningsbetingelser, vedtægter og samarbejdsaftale

Vedtægter og dokumenter

Her finder du al den viden du skal bruge for at blive klædt på som medlem.

Du kan læse foreningens samarbejdsaftale med De Danske Skovdyrkerforeninger her.

Michael Gehlert - Skovrider ved Skovdyrkerne Vestjylland
Michael Gehlert – Skovrider ved Skovdyrkerne Vestjylland

Fandt du hvad du søgte?