Historien om Dinesen – et dansk kvalitetsprodukt i træ.

Jels Savværk i Sønderjylland er blevet til den internationale virksomhed ’Dinesen’ – en sjælden succeshistorie i dansk træindustri. Produktet er trægulve af douglas eller eg, efterspurgt af førende arkitekter i bl.a. England, USA og Japan. Og af en del danskere med sans for kvalitet. Flot produceret og dygtigt markedsført. Som de selv udtrykker det: Dinesen er ikke et produkt – det er en passion.

Læs mere

To år med poppel som energiafgrøde på landbrugsjord

Som led i implementeringen af 'Grøn Vækst', blev der i 2010 oprettet en række tilskud til fremme af bl.a. energiafgrøder på landbrugsjord. På baggrund af disse politiske medvinde analyserede Skovdyrkerne på mulighederne og fandt, at poppel var den rigtige løsning.

Læs mere

Produktion af torvetræer – en lukrativ niche?

På Fyn har man i år oparbejdet omkring 300 torvetræer på mellem 3-9 meters højde. Træerne kommer fra en af Naturstyrelsens frøplantager, som skulle tyndes. Her konkluderes på forløbet, og på om produktion af torvetræer kunne være en lukrativ niche?

Læs mere

En skovdyrkerforening i Vestjylland – hvorfor det?

Skovdyrkerforeningen Vestjylland har 25 års jubilæum her i december 2012. Så afgjort en benjamin blandt landets syv (nu seks red.) skovdyrkerforeninger, men en gedigen succes, der bygger på to grundpiller: For det første respekt og lydhørhed i forhold til skovejerne, deres holdninger og deres interesser. For det andet en vision om, at også landets mest karrige jorder ved korrekt behandling kan bidrage med en værdiproduktion til gavn for ejere og samfund. I denne artikel forklarer foreningens første formand baggrunden for foreningsdannelsen.

Læs mere

Mere vildnis i vores skove – kan det nu være rigtigt?

De grønne organisationer ønsker mere urørt skov (vildnis) i Danmark. Organisationen Verdens Skove så gerne al dansk skov udlagt urørt. De mener, at ”det er umuligt at beskytte biodiversitet og producere tømmer på samme areal”. Det er selvfølgelig noget vås, og i øvrigt i modstrid med den certificeringsordning, de selv støtter.

Læs mere