Kan Iran redde de danske askeskove?

Spørgsmålet lyder langt ude i skoven, men bag det skjuler sig en interessant historie om istidernes indflydelse på de danske skoves tilpasningsevne, og om muligheden for at hente forbedret genetisk materiale i Iran. Og med en sidehistorie om, hvorfor ædelgran fra Syditaliens bjerge trives bedre i Danmark end ædelgran fra de nærmere skove i Tyskland eller Tjekkiet.

Læs mere

Brænde – en boganmeldelse

Anmeldelse: Der er kommet en spændende og praktisk bog om brændefyring. Den er oprindelig norsk, men Søren Ryge Petersen og Peter Friis Møller har haft en finger med i spillet ved den danske udgave. I Norge har den på kort tid solgt 150.000 eksemplarer, hvilket er helt uhørt for en fagbog.

Læs mere

Jættebarkbiller i sitkagraner

Der er observeret jættebarkbiller (Dendroctonus micans) på en del vestjyske lokaliteter i efteråret. De kan være ganske ubehagelige. Vi opfordrer til, at man indrapporterer forekomster.

Læs mere

Bakteriekræft i hestekastanje

Elmen er næsten væk på grund af elmesygen. Asken er på vej væk på grund af askens toptørre. Nu er vores hestekastanjer også sygdomsramte – får det ingen ende?

Læs mere

Ulven kommer

Den seneste tids forekomst af ulve forskellige steder i Jylland får vores medlem, vildtbiolog Egon Bennetsen til at fundere over perspektiverne ved en egentlig ulvebestand i Danmark. Hvis der ligefrem skal udsættes ulve, foreslår han, at det kommer til at ske i Nordsjælland.

Læs mere