Det påstås, at brænde dækker 13% af landets energiforbrug til rumopvarmning. Om det er rigtigt, ved ingen. Det er nemlig ikke registreret. Energistyrelsen og skattevæsenet forsøger forgæves at finde ud af, hvor meget brænde, der bruges – nu, hvor de vil lægge afgift på.

Måske er de 13% overdrevet. Men når man kører rundt ad de små veje i det ganske land, får man indtryk af, at der er tale om ganske meget. Hvor det alt sammen kommer fra, er der heller ingen, der ved. En betydelig del er naturligvis fra skovene, men meget kommer også fra haver, alléer, hegn og remiser.

»Der er ikke så meget pjat med en brændestabel. Den mister ikke sin værdi på børsen. Den ruster ikke. Den begærer ikke skilsmisse. Den står bare der og gør én eneste ting – venter på vinteren«

Ud over at brænde er et billigt brændsel, er der for mange mennesker noget særligt ved brændefyring. Ilden har en grundlæggende fascination, som ikke har ændret sig meget i tusindvis af år her i de kolde, nordiske lande. Og bortset fra motorsaven og de nye mere effektive ovntyper, er metoder og redskaber stort set uændrede. Derfor kan vi også trække på mange og lange erfaringer.

Disse erfaringer er samlet sammen og nedskrevet af nordmanden Lars Mytting i den bog, der nu er oversat til dansk under titlen ’Brænde’. Man bliver lidt bekymret, når man finder ud af, at Lars Mytting hverken er skovmand eller ingeniør med speciale i forbrændingsprocesser, men skønlitterær forfatter. Det betyder til gengæld, at bogen er godt skrevet. Og at forfatteren har turdet forsøge at indkredse det, han kalder ’brændefyringens sjæl’.

Samtidig er bogen fuld af alle de praktiske oplysninger, man behøver. Om de enkelte træarter, om den rette årstid for fældning, om det bedste værktøj til kløvning, om stabling og tørring – og endelig naturligvis om ovne og om fyring.

Der er endog afsnit om brændefyringens effekt på klimaet og røgens indhold af skadelige sodpartikler, men dem kan man naturligvis springe over, hvis man ikke synes, at det er éns problem.

Sidst i bogen er der tabeller over træarternes brændværdier, tørringshastigheder, askeindhold, antal kilowattimer i et birketræ m.m. Der er endog en tabel over, hvor mange træer der skal fældes for at opnå en given varmemængde.

Peder har savet, Liv Kristin har flækket og stablet. Foto fra Lars Myttings bog ”Brænde”

De praktiske kapitler er krydret med historier fra det virkelige liv, især portrætter af danskere eller nordmænd, for hvem brænde har været vigtigt gennem mange år. Her har Søren Ryge Petersen sat sit præg på bogen.

Og husk: Det er nu i senvinteren, at du skal lave dit brænde! Mytting forklarer, at hvis brændet er flækket inden udgangen af marts, så har man i et normalår tørt brænde allerede til midsommer – undtagen, hvis der er tale om eg. (Undertegnedes erfaring er dog, at de fleste træarter har godt af at stå et år over). Han forklarer også, hvordan du ved hjælp af din almindelige bageovn kan følge udtørringen og bestemme vandindholdet ganske nøjagtigt.

Vi kan absolut anbefale bogen. Den kan bestilles til en særlig rabatpris via mailadressen på det vedlagte postkort.

By: Per Hilbert

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #18

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning