I Skovdyrkerforeningen Syd har man i de senere år konstateret, at hestekastanjerne i området mistrives, og at en sygdom tilsyneladende truer med at tage livet af dem.

De fleste har sikkert bemærket, at hestekastanjer i de seneste år har været plaget af minérmøl. Disse angreb har dog ikke dræbt, men svækket træerne, således at mange allétræer og enkeltræer i haver og parker har mistet vitalitet og modstandskraft.

Den ”nye” sygdom kaldes ”Horse Chestnut Bleeding Disease” eller ”Bleeding Canker of Horse Chestnut”. I Danmark kalder vi sygdommen for ’hestekastanjens bakteriekræft’. Den blev først iagttaget og beskrevet i Frankrig og Storbritannien, men er også observeret i Norge, Tyskland, Holland og Belgien.

I Danmark er sygdommen ikke officielt registreret, hvilket skyldes, at ingen har villet betale de nødvendige laboratorieundersøgelser. Sygdomsbilledet er som i de øvrige lande, og udenlandske eksperter har afsagt dommen.

Stamme med slimflåd. Foto: Iben M. Thomsen

Symptomer på bakteriekræft

Det karakteristiske forløb er, at træerne først rammes af slimflåd, dvs. mørke, fugtige pletter i barken. Slimflåd er et symptom på, at træet kan være angrebet af bakteriekræft. Der kan dog også være tale om andre årsager.

Typisk vil træet langsomt blive dårligere, hvilket ses i toppen, hvor blade og kviste dør, og træet får et usundt udseende. Senere kan der komme frugtlegemer af vednedbrydende svampe fra stammen, især i grenkløfter og ved skader forårsaget af påkørsel eller lignende.

3-5 år efter angrebet vil store grene og dele af toppen typisk begynde at knække ned. På dette tidspunkt skal man begynde at være på vagt.

Svampene er ikke nødvendigvis et problem i sig selv, men de viser, at træet er svækket og at der kan være tale om indre råd. Hvorvidt træet skal fældes, afgøres afen helhedsbedømmelse, hvor træets udseende og generelle sundhedstilstand indgår.

Skovdyrkerne anbefaler følgende:

Vær realistisk. Slimflådangreb er ikke ensbetydende med, at træet eller alléen skal fældes nu og her. Men når egentlige svampelegemer kan ses, og større grene knækker ned, kan fældning være tilrådelig.

Bemærk, at grundejeren er ansvarlig, hvis personer der færdes på veje og stier kommer til skade som følge afnedfaldne grene. Visse steder står kastanjer helt op ad bygninger – her er også et behov for påpasselighed.

Hvis man fliser sygdomsramte træer, må flisen ikke bruges til dækflis under andre hestekastanjer. Hvor syge træer ikke er til fare for omgivelserne, kan man evt. lade dem stå til naturligt forfald – til glæde for insekter og svampe.

Er du i tvivl vedrørende dine træer, kan din lokale skovfoged hjælpe dig med at vurdere tilstanden.

By: Jens Venø Kjellerup

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #18

Læs andre artikler inden for Skovrejsning