Bjerge af juletræer – en rapport fra Saurland 2013

Det er en hovedopgave for Skovdyrkerne at være innovative og samtidig sikre den bedste afsætning for den danske produktion af juletræer. Som en del af dette arbejde har vi hele tiden antennerne ude. I dette forår har vi dels haft folk i Tyskland for at se på egenproduktionen dér, dels i USA for at se på en helt anden tilgang til juletræsproduktion. De følgende to artikler beskriver vores vores indtryk fra de to steder. Her Tyskland (red):

Læs mere

De vilde agerhøns er tilbage på øen Orø!

Agerhønens tilbagegang i det åbne land irriterer og ærgrer landmænd og jægere. Et forsøg på øen Orø viser, at det faktisk er muligt at vende udviklingen med relativt simple midler. Forsøget omfatter nye, enkle former for vildtstriber samt den første indfangning og udsætning af vilde agerhøns i Danmark.

Læs mere

USA – juletræsdyrkning på en anden måde

Brian Boeberg fra Green Product, Kai Boisen fra Skovdyrkerforeningen Østjylland og Michael Gehlert fra Skovdyrkerforeningen Vestjylland var i sommer på inspirationstur til North Carolina i det østlige USA sammen med Grossistforeningen for Pyntegrønt og Juletræer. Det gav mange både positive og negative indtryk. Interessant var den meget intensive dyrkning – og desværre også den vanskelige økonomi. Men der var tro på fremtiden.

Læs mere

Så selv eg

Egene er også i år mange steder fulde af agern. Hvorfor ikke forsøge at udnytte denne naturens gave? Agern er velegnede til ’selv-såning’.

Læs mere