Der er tale om en gammel, simpel og afprøvet metode. Den er f.eks. velegnet i hegn, remiser og skovbryn. Også hvor man gerne vil have egen ind i lysåbne nåletræsbevoksninger, eller i juletræsbevoksninger under afvikling.

Hvordan gør man?

  1. Sørg for at såningsstedet så vidt muligt er fri for ukrudt. F.eks. ved rillepløjning eller kulla-bearbejdning i skov, eller ved pløjning og/eller roundupsprøjtning på landbrugsjord.
  2. Så så hurtigt som muligt om efteråret, når modne agern er tilgængelige på træerne eller på jorden.
  3. Placer frøene i 2-3 cm dybde – med planterør, spade eller plantestok. Træd til.

Egene kommer forbavsende hurtigt. Det er ikke ualmindeligt, at de er 5-6 meter høje ved 10-års alder. Hvis der er tale om en mindre remise til vildtet eller et skovbryn, kan agern eventuelt blandes med frø fra andre træ- eller buskarter. Disse kan købes hos en skovfrøhandler.

På grund af de store frø og egens konkurrencedygtighed kan man ofte klare sig uden efterfølgende renholdelse.

Større bevoksninger

Det er også muligt at så hele bevoksninger med eg, specielt på landbrugsjord. På Trolleholm Gods i Sydsverige har en dansk skovrider således sået 300 ha landbrugsjord til med eg. Til produktionsformål! Større markstykker tilsås normalt med maskine. Der bruges 80-100 kg agern pr. ha. Agern koster 30-60kr./kg.

Hegning anbefales absolut ved større stykker i skov eller på mark, idet de unge egeplanter er guf for vildtet.

Man skal være opmærksom på, at vedtilsåning af egentlige skovbevoksningerskal der ifølge loven anvendes entenagern fra ejendommens egne ege – ellergodkendt frø. Det er ikke lovligt at bruge agern fra en nabos egebevoksning eller fra det nærliggende egekrat.

Større anlæg med indkøbte frø kan med fordel udskydes til om foråret. Herved undgås musegnav i løbet af vinteren. Hvis man selv har indsamlet frøet, men vil vente med at så til om foråret, kan man lade en professionel frøhandler opbevare det gennem vinteren.

Egekimplante eg tegnet af Georg Hansen

Fordel: En bedre rodudvikling

Det skal dog slås fast, at såning sjældent giver en så ensartet og komplet en kultur som plantning. Selv frøhandleren vil sige, at en plantning med mange og gode planter giver det bedste, sikreste og mest problemfri resultat på langt sigt.

Men omvendt er det spændende at se de ’selv-såede’ ege komme op. Og som en kontant fordel, får man altid en bedre rodudvikling, idet den naturlige pælerod ikke bliver forstyrret af rodbeskæring eller omplantning.

By: Per Hilbert

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #22

Læs andre artikler inden for Biodiversitet