I landbruget og i gartneriet har vi gennem de senere år set en række nye løsninger, baseret på en kombination af IT-programmer, GPS-teknik og anvendelsen af kameraer på maskinerne. Disse løsninger er nu på vej ind i skovbruget. Først og fremmest i forbindelse med plantning af juletræer.

Forudsat at der anvendes en referencestation på arealet, kan plantepunkterne angives med ca. 2 centimeters nøjagtighed. Dertil skal dog lægges den usikkerhed, som skyldes selve plantemaskinens funktion. Men den samlede præcision er så stor, at det er muligt at sætte planterne i krydsforbandt.

Den mest nøjagtige plantning kan udføres på den rene stubmark, fordi den er fast. Ellers gælder generelt, at jo bedre jorden er forberedt, jo bedre og mere præcis bliver plantningen. GPS-plantning koster typisk omkring 25 øre mere pr. plante.

Fordele her og nu

Den største fordel er, at det muliggør placering af flere træer på arealerne, uden at de kommer til at vokse ind i hinanden. Eller alternativt, at træerne kan blive stående et ekstra år, hvorved der opnås en større højde og dermed bedre salgspris. Med den præcise plantning sikres alle træerne optimal vokseplads til alle siderne. Planteafstanden afgøres af, i hvilken højde træerne planlægges høstet.

En anden stor fordel opnås i forbindelse med renholdelsen. Ved mekanisk renholdelse kan der køres tættere til planterne på grund af de meget lige rækker, hvilket giver et bedre resultat. Desuden giver forbandtet mulighed for at køre på tværs af rækkerne, hvilket kan være relevant på en del arealer, bl.a. hvor der vedligeholdes med en mindre rækkegående maskine. Det kræver dog foragre på to leder.

Fremtidige fordele

Nogen drømmer om, at GPS-systemet kunne gemme oplysningerne om, hvor hver enkelt plante er placeret, og udnytte denne oplysning i forbindelse med gødskning (i de første år) eller sprøjtning og herved spare på mængden af hjælpestoffer. Der har dog hidtil ikke været økonomi i denne sammenkobling.

GPS-plantning kan i øvrigt også udnyttes i forbindelse med læplantning, skovrejsning og plantning af energiafgrøder på markjord.

Alle skovdyrkerforeninger tilbyder GPS-plantning. Kontakt din skovfoged for mere information.

Per Hilbert/phi@skovdyrkerne.dk

By: Per Hilbert

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #29

Læs andre artikler inden for Skovrejsning