Det globale råtræmarked

En stor del af det løvtræ, som Skovdyrkerne handler for medlemmerne, eksporteres til Asien, hvor især Kina og Vietnam er store aftagere. Eksporten sker via flere råtræeksportører, der er specialiserede i afsætningen i Østen. Henover sommeren var der lidt uro omkring det asiatiske marked. Dels fordi væksten i Kina har været beskeden, dels fordi Kina inden for kort tid devaluerede yuanen to gange. Samtidig var der en fortsat god forsyning af træ, hvorfor markedet kortvarigt var overforsynet og derfor praktisk talt lukkede ned. Siden er markedet åbnet op igen, og efterspørgslen er fortsat stor. Og eksportmarkedet til Asien har været begunstiget af lavefragtrater på grund af den lavere vækst i verdensmarkedet generelt.

Også en del nåletræ – især stort dimensioneret træ –eksporteres til Kina, hvor det anvendes til konstruktionstræ og emballage. Markedet for nåletræ har ligeledes været præget af den lavere vækst i Kina, og i en periode var afsætningen til Kina også beskeden. Markedet har dog siden rettet sig. Til forskel fra løvtræmarkedet, hvor især Europa er leverandører, kommer udbuddet af nåletræ også fra USA, Canada og Rusland. Det store udbud betyder, at priserne på nåletræ til eksport næppe forventes at stige meget. Vi forventer fortsat, at eksportmarkedet i Østen vil være en vigtig afsætningskanal for Skovdyrkerne.

Udskibning af eksporttræ

Det regionale marked i Nordeuropa

Der findes en stor forarbejdningsindustri i det nordlige Europa, der efterspørger nåletræ. Der købes råtræ fra et regionalt forsyningsområde, og Danmark er en naturlig del af dette.

For at sikre den bedst mulige afsætning af medlemmernes råtræ, arbejder Skovdyrkerne med at eksportere nåletræ direkte til savværker i Tyskland og Sverige. Kronekursen i Sverige gør dog, at dette marked pt. ikke er attraktivt. Der afsættes både tømmer og cellulosetræ– sidstnævnte først og fremmest fra Sjælland og Bornholm.Træet transporteres enten med jernbane eller medskibe. Eksporten sker ofte i et samarbejde mellem flere foreninger, blandt andet når der skal laves en større enkeltleverance med en fuld skibsladning.

Prisen på tømmer har ligget stabilt gennem en længere periode, trods et øget udbud i 2014, som skyldtes stormene i 2013. At prisen kunne fastholdes efter stormfaldet skyldes blandt andet muligheden for at afsætte tømmeret på det regionale marked i Nordeuropa.

Tømmerpriserne har ligget forholdsvist stabilt i de seneste år trods stormfaldet i 2013

Afsætningen i Danmark

De danske savværker er fortsat meget vigtige aftagere for træ fra Skovdyrkerne. Vi har gode leveranceaftaler, blandt andet nogle, hvor flere foreninger samarbejder om at levere en større mængde til savværket. Det er en fordel for såvel savværk som for de medlemmer, der leverer træ, idet vi har været i stand til at opnå højere priser som følge af disse aftaler.

For 3-meter effekter (energitræ og træ til spånplader) har stormfaldet haft en negativ indvirkning på prisen. Markedet har været overforsynet med disse effekter, og da der er tale om lavprisprodukter, får transportomkostningerne en relativ stor økonomisk betydning. Der er derfor grænser for, hvor langt det kan betale sig at fragte 3-meter effekterne, og når det lokale marked overforsynes pga. stormfald, falder priserne. Forventningen er dog, at også markedet for de dårligere kvaliteter retter sig, idet efterspørgslen fortsat er stigende.

Sidst, men ikke mindst, har Skovdyrkerne et stort netværk af mindre og ofte lokale kunder, som aftager mindre mængder træ og specialprodukter, som oftest kan afregnes til gode priser – eksempelvis piloteringspæle,skibstræ, sheltertræ m.m.

Prisen på energitræ er faldet, især på grund af et øget udbud efter stormene i 2013

Den rette aflægning af effekter er afgørende

Med de mange afsætningskanaler har Skovdyrkerne gode forudsætninger for at afsætte dit træ optimalt. Det er vigtigt, at skovningen tilrettelægges godt, og i den sammenhæng er aflægningen af effekter vigtig for det økonomiske resultat. Her er den faglige vurdering af, hvordan de enkelte stammer, og dermed bevoksningen som helhed, udnyttes bedst, altafgørende.

Tag en snak med din skovfoged, og få planlagt vinterskovningerne snarest.

By: Kristian Løkke Kristensen

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #37

Læs andre artikler inden for Råtræ