Udgangspunktet for både skydestiger og skydetårne er, at klovbærende vildt og ræv må skydes fra en `konstruktion´, der kan være placeret op til 5 meter overjorden. Jagtloven definerer to forskellige typer, nemlig enten en platform på en permanent opstillet konstruktion(et skydetårn), eller et sæde på en ikke permanent opstillet (og derved transportabel) skydestige.

Umiddelbart lyder de to konstruktioner temmelig ens, men der er absolutte forskelle i deres fordele og ulemper– og forskellige krav til, hvor de må være opstillet. Disse forskelle er med til at afgøre, om du skal vælge skydetårnet eller skydestigen.

Fælles for dem begge er, at de under alle omstændigheder skal være opstillet mindst 130 meter fra andenmands ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt med ejeren af den anden ejendom.

Forskelle og fordele

Det, der adskiller de to typer hjælpemidler, er især kravene til placering. Skydetårnet skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 hektar – enten i en bevoksning eller i et skovbryn. Er det ikke muligt, må du nøjes meden skydestige. Denne kan til gengæld anbringes mere fleksibelt – i en bevoksning, i en skov, et indre eller ydre skovbryn, en remise, et læhegn eller lignende bevoksninger– blot der er træer eller buske af mindst samme højde. Derudover skal den være stillet ”op til et træ eller en busk”, hvilket muliggør, at den kan være fritstående. Fælles for både skydetårn og -stige er blandt andet, at:

• de kan medvirke til at skjule din fært i nærområdet

• du får et bedre udsyn, og derved kan du overskue eksempelvis lave sænkninger i terrænet eller se ned i tæt vegetation

• du kan opnå et acceptabelt kuglefang, især i lidt fladere terræner og ved kortere skudhold

• det giver langt mere ro på reviret, hvis man sidder på anstand i stedet for at bevæge sig rundt, sætte fært og dermed stresse sit råvildt

• det er meget nemmere at finde en god støtte for sin riffel, da man enten har skydetårnets kant eller skydestigens bøjle til rådighed for et fast anlæg

• der er færre myg 3-5 meter over jorden.

Ulemperne

Lige så indlysende som de nævnte fordele er, er der helt åbenbare ulemper ved at jage fra tårn eller stige, herunder blandt andet, at:

• der kan være tale om en forringelse af jagtens kvalitet. Den spænding, det giver at pürsche sig ind på en buk i et vanskeligt terræn, kan ikke erstattes af et skud fra et tårn eller en stige

• selv den smarteste og mest gennem designede skydestige, altid vil være et unaturligt element i naturen

• opstillinger kan give lidt nabostridigheder det kan være ualmindeligt koldt at sidde nogle meter over jorden, især fra stiger eller platforme uden sideafskærmning eller overdækning

• det kan skabe en falsk tryghed, idet man kan få fornemmelsen af at være usynlig.

Placering

Ud over at din opstilling naturligvis skal være lovlig, er der tre helt centrale overvejelser du skal gøre dig omkring placeringen. For det første gælder det om at vælge et sted hvor du har et godt udsyn, for det andet må du overveje, hvordan du kommer frem til stedet under forskellige vindforhold, og for det tredje må du vælge et sted, hvor byttedyrene med stor sandsynlighed kommer for.

Du skal huske, at den placering, der giver dig det bedsteudsyn, ofte også giver dyrene den bedste mulighed for at få øje på dig. Den indgangsvinkel bør du derfor indregne, og nogen gange er det nødvendigt at indgået kompromis mellem de to elementer. Du bør derfor overveje at placere stigen eller platformen lidt i skjul og derefter fælde nogle træer eller blot skære det øverste af dem, så de yder en vis dækning, uden at det går udover din mulighed for at observere eller skyde. Vær især opmærksom på din baggrund, og søg en placering meden mørk baggrund, eksempelvis træer eller høje buske,så du ikke sidder i silhuet. Dyrenes dagsrytme veksler mellem fødeindtag i det åbne, og drøvtygning i det skjulte. Det er denne vekslen i aktivitet du skal satse på, så i stedet for at placere dig i nærheden af nattesæderne i granskoven, eller vedmarker med god føde, bør du placere dig, hvor vildtet passerer. Det giver dig en langt bedre mulighed for at komme usynligt på plads.

Vind og adgangsveje

Overvej i øvrigt også vindforholdene, så du ikke placerer skydetårnet vestpå i forhold til lysningen, især hvor vestenvinden er fremherskende. Ganske vist er det rarest at have vinden i nakken, men jagtmæssigt er det ikke særlig effektivt.

Det er helt afgørende, at man kan komme frem til stigen eller tårnet uden at blive set, og især uden at sende fært hen i områder, hvor dyrene normalt holder til i sine hvileperioder, altså tykninger og tættere vegetation. Det kan derfor være nødvendigt at bruge en længere omvej frem til stedet og naturligvis også at have en alternativ adgangsvej, når vinden er i et andet hjørne end ellers. Sørg for at dine adgangsveje går gennem en skovbevoksning, langs et læhegn eller andet tilsvarende, så dyrene hverken ser eller hører dig. Der er ikke meget ved at vælge en perfekt placering, hvis du ikke kan komme derhen uden at varsko alt vildt i nærheden.

Konkret om overdækning af skydetårne

Lovteksten i ”Jagt fra kunstige skjul” er for nylig blevet ændret. Helt konkret er der ingen ændringer i reglerne for skydestiger, men når det gælder skydetårne, hedder det i lovteksten: ”Skydetårnet skal være udført af træ eller metal, og skydetårnets platform må ikke være forsynet med sider, der måler mere end 110 cm i højden fra platformens vandrette plan. Platformen må højest værehævet 5 meter over jorden, have et gulvareal på maksimalt 2 m2 og kan være forsynet med en let skrånende,flad overdækning i træ eller ikke reflekterende metal af samme størrelse som gulvarealet tillagt et udhæng påmaksimalt 10 cm.”

Overdækket skydetårn fra firmaet TK - jagttårne

“En let skrånende, flad overdækning i træ eller ikke reflekterende metal” giver længe ventede fordele for jægeren i forhold til at kunne sidde i ly for regnen, hvilket udvider mulighederne for jagten og øger komforten,især i forhold til drivjagter i efteråret. Som det fremgår,kan man alene bruge træ eller metal til overdækningen, hvilket bogstaveligt talt betyder at man ikke kan bruge hverken tagpap eller plast. Hvad enten det skyldes lovsjusk eller der ligger dybere tanker bag, er ikke godt at vide, men mon ikke man vil kunne få tilgivelse for at anvende tagpap til sin overdækning? Vær i øvrigt opmærksom på, at en tagoverdækning medfører, at tårnet bliver højere og tungere, hvilket understellet naturligvis skal tilpasses efter.

Der er i dag mindst to virksomheder der sælger præfabrikerede jagttårne med overdækning. Den ene er Jagttræ (Jagtrae.dk), der markedsfører tysk-producerede jagttårne i Danmark. Et andet firma, TK Jagttårne (tkjagttårne.dk), har sat fokus på sikkerheden ved at få sine overdækkede tårne godkendt af Dansk Teknologisk Institut.

Skydestige eller skydetårn?

Den flytbare skydestige er en let konstruktion, og derforuden den sidebeklædning og eventuelle overdækning som skydetårne nu kan udstyres med. Kombinationen af sidebeklædning og overdækning giver to meget store fordele. For det første dækker sidepladerne for vinden på underkroppen og en del af overkroppen. For det andet skærmer pladerne for bevægelser. Så hvis man gerne vil have lidt bevægelsesfrihed og samtidig læ for blæsten,er et skydetårn mere velegnet end en stige. Medde nye regler for overdækning opnår man herudover at kunne sidde i ly for regn, slud, hagl og sne.

Et andet forhold, der kan afgøre, om du skal vælge en platform eller en stige, er, hvor sikker du er på placeringen.Er det første år, du har området, vil det være bedst at starte med en skydestige, da den nemt kan flyttes,hvis det viser sig at placeringen ikke er optimal. På den anden side bør du opsætte et skydetårn, hvis du af erfaring ved, at stedet er det helt rigtige. Har du allerede opstillet en skydestige på stedet, kan den flyttes til et andet område, hvor du kunne tænke dig at eksperimentere lidt.

Tilhører du gruppen af jægere, der, på grund af alder eller af andre grunde, er mindre adræt og mindre smidig end de fleste, bør du vælge et skydetårn. Adgangen til skydestigen er nemlig oftest placeret foran, og det er ikke altid helt nemt at komme op og vride sig rundt på sædet. Samtidig er stigen normalt ret smal og med tynde trin. Modsat forholder det sig med de fleste skydetårne,der er solide og med brede og kraftige trin, og hvor selve stigen er placeret bagest, så man nærmest bare kravler ind på plads. Knæk og bræk.

By: Per Kauffmann

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #47

Læs andre artikler inden for Vildtpleje