Temaaften ved Skovdyrkerne Midt – Naturpleje for vildtet

Skovdyrkerne Midt afholdt i går aftes medlemsarrangement på Lille Ulvedal. Ejeren Einar Holmberg, Skytte Hans Brix og Skovfoged Simon Fabricius fremviste sammen ejendommen og de igangværende tiltag til gavn for vildtet og jagten.

Læs mere

Danske Juletræer afholder temadage – du kan lige nå det!

Tilmeldingsfristen er lige om hjørnet.

Læs mere

Presset klippegrøntssæson

To måneders benhårdt arbejde i klippegrøntet er afsluttet og de sidste læs pyntegrønt er kørt afsted. Skovdyrkerne har tilsammen klippet og handlet 3.500 tons klippegrønt fra foreningernes medlemmer. Det svarer til knap 300 fulde lastbiler.

Læs mere

Kursus: Klædt på som ny skovejer – 13. december kl. 14-17

Er du ny skovejer eller ønsker du bare at vide lidt mere om jura, driftsformål, bæredygtighed og skovdrift eller jagt og herlighed, så er dette kursus måske noget for dig.

Læs mere

Vildtagre til hjortevildt

En vildtager kan have mange formål, men i forhold til hjortevildtet er viltagerens formål næsten udelukkende at tilbyde vildtet føde. Dækning finder hjortevildtet i skoven, typisk i yngre nåletræskulturer eller i småbeplantninger i det åbne land.

Læs mere

Husk at indberette udsat fuglevildt

Udsatte fugle skal indberettes senest en uge efter, de er sat ud. Husk indberetningen på virk.dk eller på Borger.dk.

Læs mere
Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Terrænpleje for kronvildt

Udbredelse og udvikling over de seneste år Skov- og Naturstyrelsen skønner, at der i dag lever ca. 10.000 krondyr på den fri vildtbane i Danmark. For bare 10 år siden blev bestanden anslået til omkring 5.000 dyr og selv om tallene er behæftet med stor usikkerhed, så er der bred enighed om, at bestanden stiger […]

Læs mere
Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Mere vildt – mere glæde

Skovdyrkerne udarbejder planer, der på ejendomsniveau sigter på, at forbedre vilkårene for vildtet og beskytte naturen. Planen kan omfatte ejendommens landbrugs-, skov- og naturarealer.

Læs mere
Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Vildtvenlig skovdrift

I skoven er der en række vildtvenlige hensyn at tage, hvad enten det er en produktionsskov eller en mere naturpræget skov. Det er ikke kun til gavn og glæde for skovens dyreliv, men også for skovens gæster. Skovens lysninger I de fleste skove findes der græsklædte lysninger. Det er ofte flerårige græsser, der er tørre […]

Læs mere
Viser 9 af 86