Topskudsregulering har været anvendt siden 1985, og der har i tidens løb været anvendt og gjort forsøg med en række forskellige mekaniske og kemiske virkemidler.

Det kemiske middel, der anvendes i øjeblikket, er Topstar.Midlet er tilladt indtil udgangen af 2012, men producenten har nu indsendt fornyet dokumentation, og stoffet er indstillet til forlænget godkendelse i EU.Alternativet til Topstar er i øjeblikket mekaniske metoder,hvor træerne på forskellige måder `generes´ i deres vækst, hvilket giver mindre topskud.

De nuværende muligheder for topskudsregulering således det kemiske middel Topstar, samt de mekaniske metoder hvor man benytter Topstop-tangen eller de såkaldte Topclips.

Topstar

Topstar er et hormonmiddel baseret på napthyl-eddikesyre,som via auxin øger mængde af ethylen, der haren væksthæmmende effekt. Topstar skal påsmøres den øverste 2/3 af topskuddet når dette er ca. 10-18 cm langt.Timingen er vigtig, da behandling af `for lange´ skudmedfører skudkrumninger, mens behandling af `for korte´ skud medfører misfarvninger. Det er altså længden på det enkelte topskud, der afgør behandlingstidspunktet.

Træernes vækst er ikke ens, og det er derfor nødvendigt at gå den samme kultur igennem 2-3 gange. Brug af farvestof gør det lettere at se, hvilke træer der er behandlet.Efter behandling falder topskud og øverste grenkrans sammen, fordi cellevæggene bliver slatne. Efter ca. to uger vender stivheden tilbage til normalt niveau.I modsætning til de mekaniske metoder er anvendelsen af Topstar afhængig af vejrforholdene, men erfaringerne taler for, at den mest effektive topskudsregulering opnås ved brug af kemi. Med en smule erfaring bliver det muligt at styre topskuddenes længde nærmest efter ønske.

Topstop-tangen

Tangen har gennemgået en udvikling, der kunne minde om barberbladenes, og den seneste model af topstop-tangen forhandles med fem skær. Tangen virker ved, at man laver et snit i barken og en delvis ødelæggelse af træets vækstlag, som derved reducerer næringsstoftilførslen til topskuddet. Det er dokumenteret, at tangen kan reducere topskudstilvæksten med 25-30%, hvilket svarer til de kemiske resultater. Der skal klippes med et tilpas tryk, som ikke efterlader for dybe ar. Et godt og ensartet resultat kræver øvelse.

Ar fra top-stop tang. Arene bliver nærmest usynlige med tiden.

Den indlysende fordel er, at alle træer kan behandles i én arbejdsgang, og at det sker uden brug af kemi. Indgrebet med tangen kan tilpasses i både `styrke’ og `antal klem’ alt efter det enkelte træs vækst på det pågældende tidspunkt. For den øvede bruger er præstationen i niveau 300-600 træer i timen.

Topclips

Topclips er det nyeste forslag til mekanisk topskudsregulering.En lille plasticclips monteres 5-10 cm fra spidsen af toppen. På samme vis som Topstop-tangen laver clipsen en skade i kambiets omrids ved at skære igennem barken. Dette giver en reduceret tilførsel af næringsstoffer og leder til en mindre topskudsvækst. Det hævdes muligt at montere clipsen på op til 1.000 træer i timen.

Sammenlignet med Topstop-tangen har Topclipsen den fordel, at anvendelsen er nem og ligetil. Til gengæld er det ikke muligt at variere indgrebets styrke efter det enkeltetræ. Desuden skal Topclips fjernes fra træet igen.For ikke at glemme dette, bør Topclips måske kun anvendes i kombination med fuglepinde?

Foreløbig er der kun ganske få erfaringer med Topclips,men et umiddelbart bud er, at den uøvede vil få bedreresultat med Topclips, mens den øvede bruger af tangen fortsat vil foretrække denne. Skovdyrkerne er spændte på tilbagemeldinger omkring de første erfaringer.

Hvad er bedst?

Valg af metode afhænger af producentens tilgang og holdning til kemi. Enten anvendes Topstar, Topstop-tang,Topclips, eller slet ingen højderegulering. Udgifterne til højderegulering er stort set på samme niveau, og en metode kan derfor ikke foretrækkes frem for en anden på den baggrund. Den kemiske behandling giver dog de bedste resultater, og er man vant til at anvende Topstar, vil en eventuel udfasning naturligvis være ærgerlig.

Forsøg med nye midler

Skovdyrkerne er sammen med flere større juletræsproducenter med til at understøtte forsøg, der skal give juletræsproducenterne nye kemiske midler, hvis Topstar forsvinder fra markedet. Forsøgene er ikke tilendebragt,men Skovdyrkerne håber på godkendelse af to nye aktivstoffer i forskellige midler, således at vi også fremover har valget mellem kemisk og mekanisk behandling.

Variation i væksten

På sandjord er topskudsvækst i højere grad koblet til nedbør i midten af vækstperioden, hvor vand er en stærkt begrænsende vækstfaktor. På lerjord er topskudsvækst tilsammenligning typisk mere jævn, fordi jordens fugtighed ikke varierer nær så meget.

Undersøgelser af topskudsvækst peger på, at topskuddets forskellige dele gror på forskellige tidspunkter. I begyndelsen af sommeren vokser den nederste del mest, derefter den midterste og til sidst – i løbet af juli – overtager den øverste del af topskuddet. Dette forhold har naturligvis betydning for, hvor du bedst påfører et kemisk virkemiddel på topskuddet.

By: Rasmus Fejer Nielsen

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #05

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning