Træet længe leve

Afsnit 2: Træbeskyttelse. Hvad skal der til, for at træet kan holde? I den tidligere artikel handlede det om det bedste valg af træart til forskellige formål. Denne artikel handler om, hvordan man beskytter det træ, man så har valgt.

Læs mere

Dåvildt i fremgang

De stigende bestande af dåvildt påvirker skovdriften. Om vinteren er de hårde ved de unge træer, og selv om sommeren betyder de korte nætter, at mere end halvdelen af fødeoptagelsen foregår i skoven. Et vigtigt spørgsmål er også, om dåvildtet påvirker råvildtet i en grad, der betyder at denne ærkedanske vildtart vantrives?

Læs mere

Færøsk skov

Anvendelse af eksotiske træ- og buskarter til forskellige beplantningsformål på Færøerne siden 1880’erne

Læs mere

Driften af statsskovene

Vore skovfogeder bliver ofte spurgt af medlemmer om vort syn på driften af statens skove. Og vi hører tit kritik af statens skovdrift - både fra medlemmer og fra vore skovfogeder. Skovdyrkerne som organisation har i princippet ingen holdning til statens skovbrug. Staten er en suveræn ejer som alle andre, og de må inden for lovens rammer gøre, hvad de vil med deres skove. Højst kan man have en mening som skatteborger eller kollega.

Læs mere

At skabe et landskab

Peter Stubkjær Sørensen startede sit skovbrug med at købe en forfalden ejendom på 92 ha sandjord ned til Skjern Å. Uden mange formildende omstændigheder bortset fra åen og lidt gamle brunkulsgrave. Flad kartoffeljord - afhængig af vanding, opdelt i firkantede parceller af gamle hvidgran læhegn. Nu - 25 år senere - tror man ikke, at det er det samme landskab. Og det er det heller ikke. Der er skabt et nyt.

Læs mere