Af konsulent og jæger Per Kauffmann

Bestandsudvikling for dådyrene

Den årlige hjortevildtoversigt viser, at bestanden af dåvildt steget med knap 80% i løbet af de seneste 5 år, hvorimod kronvildtet i den samme periode ”kun” er gået frem med knap 40%. Samlet set er bestanden af de store hjorte forøget med mere end 20.000 dyr svarende til 58%. Der står nu i gennemsnit 1,3 dådyr eller krondyr per km2 i hele landet – lidt skævt fordelt.

Bestanden af dåvildt overhalede bestanden af kronvildt allerede i 2016, en føring der blev yderligere udbygget i 2017. Dåvildtet er altså nu det oftest forekommende storvildt i Danmark. I disse år viser tallene oven i købet, at det detroniserede kronvildt viser tilbagegang lokalt, og at bestanden af krondyr fra 2016 til 2017 kun er forøget med under 1.000 dyr.

De sidste par år har alles øjne hvilet på kronvildtet og diskussionen om dets fremtidig forvaltning. Og imens har dåvildtet både forøget sig og spredt sig. Antallet af delbestande er øget til nu 95, og alle melder om fremgang i 2017 i forhold til 2016. Øerne har fortsat den største andel, idet 60% af landets dådyr befinder sig her – særlig tæt på Fyn, som har 28% af bestanden.

År Kronvildt Dåvildt ialt
2012 19.095 16.630 35.725
2013 21.125 18.900 40.025
2014 23.525 20.265 43.790
2015 23.780 23.240 47.020
2016 25.500 25.910 51.410
2017 26.485 29.695 56.180

Bestandstal fra hjortevildtoversigten. De anførte tal er forårsbestanden, altså efter at vinteren har taget sit og en overstået jagtsæson.

Jagtudbyttet

DMU lavede en stor undersøgelse af dåvildt-jagten i 2002. Konklusionen var, at i 2002 nedlagde 1.065 jægere tilsammen 1.300 dådyr på fri vildtbane. 10 år senere, i 2011/12, var udbyttet mere end firedoblet til 5.700 dådyr. Siden er det gået yderligere opad med afskydningstallene, der i de følgende år lå imellem 7.500 og 8.300. Sidste års dådyr blev nedlagt af 4.013 jægere, hvilket ligeledes er tæt på en fire-dobling. Afskydningstallet i 2016/17 slog rekord med 9.425 dådyr. Afskydningen er således steget med 66% de seneste 5 år, men følger alligevel ikke helt med bestandsudviklingen, som i samme periode steg knap 80 % jvf. oversigten herunder.

Råvildtet påvirkes?

Dåvildt har ikke som kronvildt brug for store, sammenhængende skovarealer, men trives i områder med en blanding af skov, hegn og åbne landskaber. Da det også er råvildtets foretrukne miljø, kan der være tale om, at dåvildtet simpelthen fortrænger råvildtet. Ikke på grund af konkurrence om foderet, men alene på grund af forstyrrelse.

Dette forhold er der dog stor uenighed om, men nogle steder er det erfaringen, at en stor bestand af dåvildt betyder, at råvildtet trækker væk. Nu har vi ikke for vane at tælle vores rådyr som man gør med krondyr og dåvildt, men kigger man på råvildt-udbyttet, har det vist

sig stagnerende i samme periode som det større hjortevildt har invaderet biotoperne. I Danmark voksede råvildtudbyttet stille og roligt frem til 2009/10, hvor vi nåede op på et afskydningstal på 133.600 dyr. I de efterfølgende år så det ud til, at udbyttet var stabiliseret omkring 126-128.000. Det niveau kunne ikke holdes, og i de seneste 5 år er faldet i råvildtudbyttet ganske stort, idet der i 2016/17 kun blev nedlagt 106.482 dyr. Det svarer til en nedgang på et fald på 16% over perioden.

Nu kan der være mange andre grunde til, at råvildtet ser ud til at vige, men det er trods alt bemærkelsesværdigt, at det store hjortevildt går dramatisk frem i præcis den periode, hvor antallet af rådyr falder.

Jagt på dåvildt

Sammenlignet med andet hjortevildt kan dåvildt være særdeles vanskeligt at jage. De foretrækker at færdes i store rudler og har særdeles gode øjne. Herudover reagerer dåvildtet langt mere på forstyrrelser end råvildt og kronvildt. Efter selv ganske lidt forstyrrelse eller jagt, er dåvildtet helt uforudsigeligt. I områder med jagt bliver de også hurtigt så nataktive, er de meget vanskelige at skyde på anstand og pürsch. Trykjagt er heller ikke nemt, idet de kan trykke urimeligt hårdt, hvis de føler sig pressede.

Med de fortsat afkortede jagttider på dåvildt i mange lokalområder, ser det ud til at være mangel på rettidig omhu i de instanser, der skulle sikre en afbalanceret udvikling i bestanden. Ganske snart skal der simpelthen ophæves nogle særfredninger, og skumringsjagt burde tillades, så vi kan opretholde en vis balance mellem råvildt og dåvildt

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #50

Læs andre artikler inden for Klima