Ny støttemulighed: Omlæg din juletræsplantage til klimaskov

Klimaskovfonden åbner nu for at ejere af juletræsplantager kan få støtte til at omlægge dem til varig skov med CO2-effekt.

Læs mere
Skovdyrkerne hjalp i foråret 2023 Kirkbi med at rejse klimaskov i Kjærballe Plantage ved Brande

Markant større tilskud til skovrejsning

Den nye skovrejsningsordning er åbnet. I år er tilskuddene løftet markant for både nål, løv og hegning.

Læs mere

Enkle tiltag kan reducere tørkeskader

Tørken rammer nye skovrejsninger og unge kulturer hårdt. Samtidig risikerer tørken at medføre opformering af biller i nåleskovene. Men med enkle tiltag kan du som skovejer reducere tørkens konsekvenser.

Læs mere

Ny rapport: Skovenes klimaeffekt kan firedobles

Ved at anvende træ fra skovene bedre end i dag kan skovenes klimaeffekt firedobles. Det fastslår ny rapport fra Københavns Universitet.

Læs mere

Nye skrappere krav til flis fra det åbne land

Landmænd skal nu genplante, hvis de fjerner læhegn eller mindre træbeplantninger i det åbne land. Kravet følger af ny lovgivning, som trådte i kraft fra årsskiftet. Bliver der ikke genplantet, må flisen ikke omsættes til varmeværk.

Læs mere

Skovrådet leverer anbefalinger til grøn omstilling

Miljøminister Lea Wermelin fik i går syv anbefalinger til grøn omstilling. Anbefalingerne er udarbejdet af Skovrådet.

Læs mere

Ny aftale overser skovenes potentiale

Regeringens nye klimaaftale har ikke øje for skovenes positive klimabidrag. Der er brug for politiske visioner, mener skovbrugets brancheforening.

Læs mere

Øget træforbrug er vigtig brik i grøn omstilling

Skovrådet har besluttet af drøfte, hvordan en bæredygtig produktion og anvendelse af træ via CO2-lagring kan bidrage positivt til den grønne omstilling.

Læs mere

Fem nye folkeskove i Guldborgsund kommune

Skovdyrkerne Øerne har plantet 62.000 træer, som vil blive til glæde for publikum i mange år frem. Der er taget højde for såvel biodiversitet som det visuelle

Læs mere
Viser 9 af 48