I Schwarzwald er der især tradition for Plenterwald i det nordlige badiske område i højdelagene 500-800 meter. Strukturen udgøres af rødgran og ædelgran med alle træstørrelser i samme bevoksning. Bøgetræerne er få og vokser i øvrigt dårligt på de relativt næringsfattige jorde. Den lave vildtbestand og en årlig nedbør på op mod 1.500 mm sikrer en rig naturlig foryngelse. Den høje fugtighed ses bl.a. ved kraftig vækst af mosser og laver på træerne.

I den nordlige badiske del af Schwarzwald er det forbavsende og imponerende at opleve udstrakte plukhugstskove, mens renafdrift og ’gruppevis foryngelse’ dominerer i det sydligere ’Hochschwarzwald’.

Mosser og laver på grene og stamme er almindelige i det fugtige skovklima i Schwarzwald. Dette er mest udpræget på den langsomt voksende bøg i plukhugstskovene

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #51

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning