Af Kristian Løkke, forstfuldmægtig ved Skovdyrkerne Midt

Skovejerne har igennem foråret kunnet opnå de højeste afregningspriser i årtier. Og den gunstige situation ser ud til at fortsætte i efteråret.

Skovdyrkerne forventer stabile priser – måske endda med små opadgående prisjusteringer for visse sortimenter af nåletræ.

Nåletræ til konstruktion

Det er især den høje aktivitet i industrien og byggeriet, som understøtter de attraktive priser. Den danske savværksindustri efterspørger således nåletræ til konstruktionstræ.

Ligeledes er der stor efterspørgsel i den nordeuropæiske træindustri, hvortil der også afsættes træ fra danske skove. Sidst men ikke mindst eksporteres der fortsat også nåletræ til Asien.

Hertil kan der anvendes et bredere udvalg af træarter, og der kan afsættes stort dimensioneret træ, som danske savværker ikke efterspørger.

De gode afregningspriser på råtræ ser ud til at fortsætte i efteråret - skovdyrkerne

Løv eksporteres til Asien

For løvtræ er det primært eksporten til Asien, der er vigtig. Her er forventningen, at priserne forbliver på det nuværende niveau. Eg kan skoves gennem hele sommeren, mens bøg og ask starter i august måned. Skovning af ær starter først fra oktober måned.

Afsætningsmulighederne for energitræ og flis er også gunstige lige nu. Dermed er det muligt at opnå gode afregningspriser for alle sortimenter fra savværkstræet i den gode ende, til energitræ og flis i den dårlige.

Meget fornuftigt dækningsbidrag

Skovdyrkerne afsætter medlemmernes råtræ gennem et bredt udvalg af afsætningskanaler, hvilket gør det muligt at lave en god aflægning i sortimenter, så den enkelte bevoksning udnyttes optimalt.

Kombinationen af høje priser på alle sortimenter og en god udnyttelse af træet medfører, at man lige nu kan gennemføre skovningsprojekter med en usædvanlig høj gennemsnitlig kubikmeterpris og dermed et yderst fornuftigt dækningsbidrag.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #55

Læs andre artikler inden for Råtræ