Midtjysk juletræsdyrker forsikrede sine træer med vanding

Sommerens tørke har fået juletræsdyrker Peter Sørensen til at vande alle sine træer – også salgstræerne. Han har aldrig oplevet noget tilsvarende. Vandingen ser han som en forsikring af sin produktion.

Læs mere

Avlsbygninger hviler på gamle kirkesten

Avlsbygningerne ved Bidstrup Gods står på store granitblokke fra nedbrudte landsbykirker på Djursland. Stenene blev genbrugt, da pesten lagde landsbyer og kirker øde i 1700-tallet.

Læs mere

Der kommer flere aktiviteter i naturen

Ringsteds oplevelsesrige natursti til 14 millioner kroner er et eksempel på en trend i tiden. Danskerne vil ikke nøjes med natur og skov. I dag skal der også være aktiviteter og underholdning, erfarer skovfoged. Ifølge ekspert handler det om at åbne naturen op for danskerne.

Læs mere

Tørkeplagede landmænd kan realisere værdier i skoven

Afsætningsmulighederne for både råtræ og flis er meget gode. Derfor er det oplagt for tørkeramte landmænd at undersøge, om skoven kan kompensere for nedgang i udbytter fra planteavlen.

Læs mere

Skovdrift på lav jord er ikke umagen værd

Intensivt skovbrug skal drives på gode lokaliteter, mener godsejer Geert de Lichtenberg, Bidstrup Gods. Han har selv droppet nogle af godsets marginale jorde. I sidste ende koster det penge at dyrke dem, lyder begrundelsen.

Læs mere

Gods handler med egetræ i eget selskab

Bidstrup Gods har succes med handel med egetræ i eget handelsselskab. En flot hjemmeside rettet imod private er droppet. I stedet har man nu målrettet salget til professionelle håndværkere.

Læs mere

Ringsteds nye sti skal trække borgerne ud i naturen

Skovdyrkerne har etableret en stor del af Ringsteds nye oplevelsessti. Stien er 25 kilometer lang og bugter sig blandt andet langs bredden af Haraldsted sø.

Læs mere

Iranske frø til Danmark

Dansk skovbrug har en stor interesse i at få afprøvet plantemateriale fra det nordlige Iran. Derfor drog en lille gruppe skovfolk til Iran i vinters for at se skovene langs Det Kaspiske Hav og for at hente frø til Danmark. Men det skulle gå lidt anderledes end planlagt.

Læs mere

Juletræerne får flere S-toppe på grund af tørke

Topskudsregulering og voldsom tørke har skabt ekstra mange S-toppe på juletræerne, oplyser skovfoged.

Læs mere

Gode priser på råtræ fortsætter

Skovningsprojekter kan gennemføres med en usædvanlig høj gennemsnitlig kubikmeterpris og dermed et yderst fornuftigt dækningsbidrag.

Læs mere

Tørkeskader kan blive langvarige

Selvom der er faldet regn, så risikerer skovejere at skulle kæmpe med tørkeskader i årevis, lyder vurderingen fra forsker.

Læs mere

Producerer frø fra kåret bevoksning

Bidstrup Gods producerer frø fra sin egen kårede nobilis-bevoksning.

Læs mere