Tekst og foto: Jens Mathiasen

Ved Bidstrup gods bliver der produceret frø fra en kåret bevoksning på cirka halvanden hektar.

Det har man gjort siden 1986. Gert de Lichtenberg har en langtidskontrakt med et frøfirma, og godset står selv for at plukke koglerne.

– Det er vores afdeling at plukke koglerne og levere til frøkontoret. Det er så deres opgave, at klænge dem og få solgt frøene. Vi deler indtægten ligeligt imellem os. Det er sådan, det foregår, forklarer han.

– Vores opgave er også at passe bevoksningen og sørge for, at den er i god form. Den skal være farbar, og de dårlige træer skal fjernes og så videre, lyder det.

Fornuftig økonomi

Der bliver plukket kogler typisk hvert andet, tredje eller hvert fjerde år. Godsejeren lægger ikke skjul på, at der er et fornuftig dækningsbidrag på de cirka 1,5 hektar bevoksning.

– Det er en lille solstrålehistorie fra sidste år, hvor det virkeligt gik godt. Der faldt alting i hak. Men omvendt har der også været år, hvor vi har plukket kogler, og hvor det er gået i nul det hele. Resultatet har været for ringe og omkostningerne har været for store. Så det kan variere meget, siger han.

Vurderingen af potentialet bliver lavet tidligt på sæsonen.

– Der skal være en vis mængde kogler for, at det overhovedet er værd at plukke. Det vurderer vi tidligt på året. Det kræver nemlig insekticid-behandling allerede i juni måned. Behandlingen fjerner hvepselarver, som ellers æder koglerne. Hvis du ikke har bekæmpet dem, så får du simpelthen kun et halvt udbytte, siger han.

Frø siden 1986

Frøforretningen blev startet op kort tid efter, at Geert de Lichtenberg overtog ansvaret for godsets drift.

– Det var i 1986. Sammen med en skovfoged undersøgte jeg hvilke muligheder, vi havde på godset. Frøproduktionen fra nobilis blev en af de muligheder, vi førte ud i livet, fortæller han.

Han har også overvejet at udvide frøproduktionen til andre arter.

– Vi har for eksempel undersøgt, om vi skulle gå ind og lave noget i bøg. Men det stiller altså temmelig store krav. Bunden skal barberes. Du kan ikke satse på en opvækst samtidig. Du skal have store net ud. Det synes jeg førte for vidt – og derfor droppede jeg det igen, siger han.

På Skovdyrkerne.dk kan skovejere se sammenligninger af danske nobilis-provenienser. ● Resultaterne viser, at avlsarbejdet med danske provenienser giver forbedringer. Andelen af træer med blå eller meget blå farve er øget for flere provenienser. Det er F.P.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #55

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning