Oplevelser er en selvstændig driftsgren på Tirsbæk Gods

Godsejer Hans Henrik Algreen-Ussing har succes med at tilbyde Land Rover-kørsel og andre events til gæster og virksomheder. Oplevelsesforretningen er en del af en transformation, som han har gennemført på Tirsbæk Gods.

Læs mere

Landmand realiserer store værdier fra hegn og remiser

Østjysk mælkeproducent har realiseret omkring 200.000 kroner ved at få Skovdyrkerne til at tynde og forynge hegn og remiser. Skovfoged opfordrer andre til at gøre brug af den attraktive flispris.

Læs mere

Digitale matrikelkort risikerer at vildlede om skellets placering

Digitale matrikelkort er ikke præcise nok til at finde skel. Kortene er baseret på gamle håndtegnede kort, og oplysningerne risikerer at være upræcise, oplyser landinspektør.

Læs mere

Øget algevækst udfordrer juletræsdyrkere

De seneste sæsoner har der været stigende algevækst i juletræskulturer. Ét bekæmpelsesmiddel er afprøvet og godkendt. Men behandlingen er til den dyre side, og der findes fortsat ingen nemme løsninger, oplyser fagfolk.

Læs mere

Brancheforening håndterer politiske mærkesager for Skovdyrkerne

Skovdyrkerne er medlem af brancheforeningen Dansk Skovforening. En samarbejdsaftale sikrer, at brancheforeningen varetager skovpolitiske mærkesager for Skovdyrkerne.

Læs mere

Sådan udføres korrekt beskæring af grene

De fleste skovejere har fra tid til anden behov for at skulle skære sidegrene af træer. Hvis det bliver gjort forkert eller på et skidt tidspunkt, kan en beskæring give anledning til råddannelse i stammen. I denne artikel får du gode råd om, hvordan man mindsker risikoen for råddannelse.

Læs mere

Flis fjerner kvælstof fra dambrugsvand

Et vestjysk dambrug har bygget et filter med flis, som skal fjerne kvælstof fra vandet, inden det ledes ud i åen. Forsøget er udført sammen med Danmarks Tekniske Universitet. De foreløbige erfaringer er lovende.

Læs mere

Saven skal køre når markedet efterspørger bøg

Tirsbæk Gods driver godt 200 hektar skov, hvor størstedelen er bøg. Godsets strategi er at producere bøg efter konjunkturerne, men der bliver aldrig skovet mere end tilvæksten i skoven.

Læs mere