Tekst og foto: Jens Mathiasen

Alger udfordrer juletræsdyrkerne, og problemerne har været stigende de seneste par sæsoner.

Sådan lyder vurderingen fra brancheforeningen Danske Juletræer, hvorfra der bliver holdt et vågent øje med udviklingen.

– Problemerne udvikler sig. Specielt de seneste to år har vi set større udbredelse af alger i kulturerne, påpeger chefkonsulent Lars Bo Pedersen og juletræsskovfoged Kenneth Klausen.

De vurderer, at de øgede problemer blandt andet hænger sammen med et varmere og mere fugtigt klima og den måde, juletræer produceres på i dag.

– Alger udvikler sig meget, når der er både varme og fugt til stede. Vi vurderer derfor, at varme og mere fugtige somre er en del af forklaringen på den øgede algeforekomst, siger Lars Bo Pedersen.

Han tilføjer, at tæt planteafstand og tætte træer også fremmer dannelsen af algebelægninger.

● Tidlig forebyggelse af alger er vigtigt. Et halvt års regn og rusk er ikke altid nok til at fjerne de døde hvide belægninger. Begynd bekæmpelsen så snart, at algerne er synlige i kulturen første gang. ● Skab mere luft og lys. Tynd eksempelvis læhegn rund

Fordampning er problematisk

Ifølge Lars Bo Pedersen er klimaet kun en del af forklaringen. Branchen må også se indad og vurdere, hvad man selv kan gøre for at forebygge problemer.

Som eksempel nævner han, at gødskningsteknikker og gødningstyper kan have betydning for algevæksten i en juletræskultur.

Han oplyser, at ammoniumholdige gødninger og ureabaserede organiske gødninger kan være problematiske, fordi de øger risikoen for fordampning af kvælstof.

– Afhængig af jordens reaktionstal, så risikerer man, at 10 procent eller derover af kvælstoffet kan fordampe op i træerne alene de første 14 dage efter gødningstildelingen. Det kan give optimale forhold for algevækst. Derfor er en afprøvning af diverse gødningstyper højt oppe på vores ønskeliste, siger han.

Lars Bo Pedersen peger også på gødskningsmetoden.

– Gødningsstøv, som sætter sig på træerne, er guf for alger og en kilde til

øget algevækst. Set alene ud fra et algeperspektiv, så ville det være bedre at bringe gødningen ud på rækkeniveau, så man reducerer støvet, siger han.

Han nævner også bladgødskning som problematisk, fordi man lægger gødningen på nålene og derved ”fodrer” algerne med kvælstof.

Problemerne med alger har været stigende i de seneste par sæsoner.

Èt godkendt middel

Når det handler om bekæmpelse af alger med kemi, er der kun ét godkendt middel. Det er TopGun Finalsan. Midlet er et kontaktmiddel, som Danske Juletræer har fået godkendt efter ”mindre anvendelse”. Det blev godkendt sidste år efter afprøvninger i 2017.

– Ved afprøvningen dokumenterede vi, at midlet i en to-procents koncentration reducerede forekomsten af levende grønne alger med 71 procent. Godkendelsen

gør det muligt for juletræsdyrkere at foretage en effektiv bekæmpelse af algebelægningerne, når der sikres tilstrækkelig dækning under udbringning, siger Lars Bo Pedersen.

Han tilføjer, at ulempen ved midlet er, at behandlingen er til den dyre side.

– Man skal forvente en behandlingspris på 1.295 kroner pr. hektar alene til køb af midlet – eller hvad der svarer til 20 øre pr. træ, siger han og tilføjer, at der kan opnås fem til ti procents rabat ved køb af flere end fem 20 liters dunke.

Derudover skal der bruges masser af vand.

– Der skal meget vand med ud, da det er et kontaktmiddel. Selv hvis man bruger 2000 liter vand pr. hektar, så er der mindre end tre deciliter vand til hvert træ.

Udfordringen er derfor at få sprøjtevæsken til at ramme alle algerne på træerne. De alger, der ikke rammes, vil leve videre, siger han.

Skovfoged ved Skovdyrkerne Vestjylland, Emil Fabricius Poulsen, anbefaler rettidighed i arbejdet med TopGun Finalsan.

– Det er vigtigt, at man kommer ud i tide for at undgå svidningsskader. Det vil sige inden udspring. Derudover er det vigtigt, at man overholder doseringen på to procent for at reducere risikoen for svidning, siger han.

En af mulighederne er at vaske kulturen med højtryksrenser. Det har blandt andre juletræsdyrker Britt Brøchner gjort sidste efterår.

Langt og sejt træk

Ifølge Lars Bo Pedersen er der ikke noget vidundermiddel på vej foreløbigt, som kommer til at løse algeproblemet.

– Det bliver et langt og sejt træk i de kommende år

– og vi kommer til at fokusere meget på at finde løsninger fremadrettet. Men som nævnt kan vi allerede nu gøre meget som branche for at forebygge, lyder det.

Ny undersøgelse skal klarlægge algeproblemer Brancheforeningen Danske Juletræer har lavet en spørgeskemaundersøgelse om algeproblemer. Undersøgelsen blev for nyligt sendt ud til foreningens medlemmer. - Med undersøgelsen ønsker vi at få et overblik over ud

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #59

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning