Tekst og foto: Jens Mathiasen

Ivan Bogner er godt og grundigt træt af at vente på staten. De seneste 12 år har han fået sit årlige skovrejsningstilskud udbetalt for sent.

– Sådan er det hvert eneste år. I mine papirer står der, at myndighederne overfører pengene til mig senest i februar måned hvert år. Men det gør de bare ikke, siger Ivan Bogner, som er fritidslandmand og medlem af Skovdyrkerne.

Det samme mønster har gentaget sig de seneste 12 år – tilskudsbetalingen udebliver i månedsvis. Han har aldrig modtaget renter eller anden kompensation.

– Ofte har jeg måttet vente fem til seks måneder over tiden. Helt ærligt, jeg synes ikke, det er i orden, siger Ivan Bogner.

Rejste skov for mange år siden

Tilskuddet er bevilliget for en skovrejsning, der ligger femten år tilbage i tiden.

Dengang rejste Ivan Bogner fem til seks hektar skov på sin ejendom ved Mariager i Østjylland. Det var under den daværende tilskudsordning. Ifølge ordningen skulle han modtage tilskud i form af indkomstkompensation i 20 år.

– Da vi rejste skov, så forventede vi selvfølgelig, at det offentlige tilskud blev udbetalt helt automatisk. Det gik fint de første år. Men de seneste mange år har vi rykket myndighederne flere gange årligt for at få vores penge, siger han.

Skovejere har oplevet lange forsinkelser i år Fra og med i år overtog Landbrugsstyrelsen ansvaret for tilskudsudbetalinger vedrørende skovordningerne. Men mange skovejere har måttet vente længe på at få deres penge for 2018. I begyndelsen af august meldte

Forskellige forklaringer

Han oplyser, at han først for ganske nyligt har fået sit tilskud for 2018.

– I år fik jeg tilskudskronerne de sidste dage i juli. Denne gang har jeg altså ventet fem måneder over tiden, siger han.

Han har ofte selv taget kontakt til medarbejdere under Miljø- og Fødevareministeriet.

– Men det hjælper ikke noget. Mine henvendelser bliver sendt rundt i systemet. Jeg får ikke noget konkret svar. Det virker som om, at der ikke er styr på det. Jeg sidder med et indtryk af, at de er ligeglade med datoerne i den kontrakt, vi har indgået med dem, siger han.

Landmanden får forskellige forklaringer fra år til år.

– Igennem årene har jeg fået mange forskellige forklaringer på, hvorfor mit tilskud ikke er kommet til tiden. Det har været lige fra organisatoriske ændringer til flytning og IT-problemer, fortsætter Ivan Bogner.

Nye lovkrav

Skovdyrkeren har kontaktet Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen for svar på de forsinkede tilskudsbetalinger. Miljøstyrelsen havde ansvar for udbetalingerne frem til 1. januar 2019.

Herfra lyder det, at nye lovkrav har forsinket udbetalingerne.

– Det har været Miljøstyrelsens ambition at udbetale indkomstkompensation tidligt på året. Det har ikke altid været muligt, og der har været løbende forsinkelser. Forsinkelserne skyldes primært nye lovkrav til, hvordan ordningen skulle forvaltes. Det var især i forhold til den geografiske præcision og kontrol. På trods af de nye krav blev over 90 procent af indkomstkompensationen udbetalt inden juni, oplyser Bettina Helle Jensen, der er kontorchef for tilskud hos Miljøstyrelsen.

Skovejere bliver ikke glemt

Landbrugsstyrelsen overtog ansvaret for tilskudsudbetalinger 1. januar i år. Herfra begrunder man med IT-udfordringer og et nyt administrationsgrundlag.

– De forsinkelser, vi har oplevet i år, skyldes udfordringer med at få lavet et nyt administrationsgrundlag og integration af et nyt IT-system, siger Frank Kargo, der er enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

Han afviser, at skovejere som Ivan Bogner skal frygte, at de bliver glemt i systemet.

– Nej, der er ingen skovejere, der bliver glemt i systemet. Alle vil få udbetalt det, de er berettiget til, siger Frank Kargo og tilføjer, at skovejere, som har søgt om tilskud, ikke behøver at gøre mere, selvom fristen er overskredet.

Han gør det klart, at det er Landbrugsstyrelsens mål, at pengene skal udbetales hurtigt, nemt og effektivt. Det skal de nye systemer sikre.

– Fordelen er, at vi fremover får en hurtigere og enklere sagsbehandling, så landmændene kan få deres penge til tiden, siger han.

Oplever lange forsinkelser

Skovdyrkerne udarbejder mange ansøgninger om skovrejsningstilskud på medlemmernes vegne. Styrelsens forsinkelser er velkendte.

– Vi har i nogle tilfælde oplevet forsinkede tilskudsudbetalinger på både halve og hele år. Det er klart, at det er frustrerende med så store forsinkelser, siger Anders Holt Paulsen, der er forstfuldmægtig hos Skovdyrkerne Syd.

Pr. første januar i år overtog Landbrugsstyrelsen udbetalingerne af skovrejsningstilskud. Han oplever, at overgangen til Landbrugsstyrelsen har givet ekstra udfordringer, men han forventer bedre service fremover.

– Jeg tror og håber på, at servicen stiger, og forsinkelserne falder i takt med at Landbrugsstyrelsen får bedre styr på deres systemer, lyder det fra Anders Holt Paulsen.

Ifølge Ivan Bogner er det under al kritik, at staten ikke overholder de aftalte datoer, når det gælder udbetaling af tilskud.

Det er ikke i orden

Den østjyske fritidslandmand Ivan Bogner er træt af at skulle kæmpe med myndighederne om tilskudskroner, som han for længst er blevet bevilliget.

– Jeg synes faktisk ikke, det er i orden. Hvis man som borger skylder eksempelvis skat, så bliver der jo ikke accepteret overskridelser af betalingsfristen. Men den anden vej rundt er det tilsyneladende noget helt andet, siger han.

– Som borgere i Danmark bør vi da kunne regne med myndighederne. Landmænd og skovejere skal kunne budgettere med, at statslige penge kommer til tiden, fortsætter Ivan Bogner.

Han er klar over, at administrationen af tilskudsudbetalinger er flyttet meget rundt de senere år. Men landmanden undrer sig over, at det ikke for længst er sat i system.

– Det er 15 år siden, vi rejste skov. Myndighederne burde da kunne sætte sådan noget i system. Lidt populært sagt burde en kontorelev kunne håndtere den type udbetaling, siger Ivan Bogner.

Skal kunne regne med myndighederne

Ivan Bogner oplyser, at det årlige tilskud er et mindre beløb, men sagen er principiel.

Han tør ikke lade den ligge og stole på myndighederne.

– Jeg føler mig tvunget til at presse på ved at skrive mails til myndighederne. Jeg frygter, at jeg bliver glemt i systemet, hvis jeg bare lader stå til, siger han.

Til ejendommen ved Mariager hører i alt 23 hektar jord med skov og vedvarende græs. Ivan Bogner er i dag pensioneret, men avler vin på en del af jorden med 2000 stokke, hvoraf 1400 dyrkes professionelt.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #62

Læs andre artikler inden for Skovpolitik