Tekst og foto: Jens Mathiasen

Klokken er lidt over seks om aftenen den 19. juni.

Villy Østergaard har været til fødselsdag hos sin yngste datter og ruller op igennem indkørslen til sin ejendom ved Spjald i Vestjylland.

Det er tørvejr. Men et centimeter-tykt lag af gigantiske hagl sladrer om, at der for få minutter siden har været vinter i juni.

Havens hosta-stauder er gennemhullede og taget på drivhuset er bombarderet itu.

– Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Men det var først, da jeg kom op til mine juletræer, at ulykkens omfang for alvor gik op for mig, fortæller Villy Østergård.

I juletræskulturen på i alt 15 hektar bliver han mødt af noget, der minder om ragnarok.

– Der er hvidt overalt. Træerne står sønderskudte med forvredne grene og knækkede toppe. Hvis der er et ragnarok for juletræer, så må det være det, jeg så den dag, siger Villy Østergård.

– Med det samme var jeg klar over, at det her var alvorligt. Vi mistede enorme værdier i løbet af bare et kvarters tid. Det var vores pension – eller hvad der svarer til en lille million kroner, fortsætter han.

Så godt som alle træer har knækket toppen eller har skader i øverste grenkrans

Alle træer blev ødelagt

I begyndelsen af juli er Villy og Jette Østergård igen i kulturen for at se på skaderne sammen med Johan Stubkjær Madsen. Han er skovfoged ved Skovdyrkerne Vest.

Både salgstræer og de yngre træer har rettet sig i forhold til den dag, da uvejret ramte. Men værdierne er væk, og skaderne er uoprettelige.

– Jeg tror ikke, du kan finde et eneste træ, hvor toppen og den øverste grenkrans er intakt, siger Villy Østergård og vandrer omkring i de salgsklare træer.

Han tager fat i en sønderskudt trætop og viser den til skovfoged Johan Stubkjær Madsen.

– Nej, det ser ikke godt ud. Nålene er slået af. Der er brune pletter på grenene. Der mangler grene i den øverste krans, siger skovfogeden.

Han afviser, at de skadede salgstræer kan omsættes.

– Det er desværre ikke muligt at redde værdierne. Skaderne er så alvorlige, at træerne ikke kan sælges. Produktion af pyntegrønt er desværre heller ikke en rentabel mulighed, da træerne er så ødelagte, som de er, siger skovfogeden.

Ifølge Johan Stubkjær Madsen vil det være fornuftigt at begynde helt forfra.

– Jeg ser desværre ikke andre muligheder end at sætte en grenknuser på hele arealet og få startet på en frisk. Det er dybt tragisk og en meget alvorlig situation. Men der er desværre realiteterne efter uvejret, siger Johan Stubkjær Madsen.

Unge træer har en chance

Fra salgstræerne vandrer de over i en kultur med yngre træer. Parret har fire hektar med 5-års træer.

– Træerne er lige så ødelagte her. Alle har mistet toppen eller grene i den øverste krans, siger Villy Østergård.

Ifølge skovfoged Johan Stubkjær Madsen er der dog en chance for, at de unge træer kan reddes.

– Det er svært at forudsige, hvor meget de unge 5-års træer kan rette sig. Men det vil kræve et enormt arbejde at rette op på skaderne. Samtidig vil det være stort set umuligt at producere prima-træer på grund af haglskaderne, lyder vurderingen.

De eneste træer, der er sluppet uden nævneværdige skader, er tre hektar nyplantninger.

Skovfogeden opfordrer derfor Villy og Jette Østergård til at få tænkt tingene grundigt igennem, inden de tager beslutning om fremtiden for deres juletræskultur.

– Jeg kan levere økonomiske beregninger og rådgivning. Men i sidste ende er det Villy og Jette, der skal finde ud af, hvor meget arbejde, de vil lægge i det. Der er ingen tvivl om, at det vil kræve et enormt arbejde, da skaderne er så alvorlige, siger Johan Stubkjær Madsen.

For det vestjyske ægtepar Villy og Jette Østergård er ni års arbejde spildt efter 12 minutters haglvejr 19. juni. Salgstræerne er så ødelagte, at de ikke kan sælges. Haglbygen har kostet parret et tab på en lille million kroner.

Store værdier er tabt

I de otte hektar salgsklare træer er stort alle træer mistet.

– Vi havde forventet at afsætte 5-6000 salgstræer årligt i de kommende år. Det ville være en indtægt på omkring 300.000 kroner om året i de kommende år, siger han og fortsætter:

– Hvis vi regner med en salgspris på omkring 70-75 kroner pr. træ, har vi alene i salgskulturen mistet træer for cirka 900.000 kroner. Derudover kommer tabene på de alvorligt skadede 5-års træer, siger Villy Østergård.

Han tilføjer, at det var penge, som parret havde planlagt at bruge til at købe et hus i nabobyen og til pension.

Haglene var store. Flere var på størrelse med tennisbolde, oplyser Villy Østergård, som har taget billedet.

Efterlyser kollektiv forsikring

Juletræskulturen var ikke forsikret.

– Der er ingen danske forsikringsselskaber, som tilbyder haglskadeforsikring af juletræer. Der er et tysk selskab, som tilbyder forsikring, men præmien er så høj, at det ville æde hele vores fortjeneste, siger Villy Østergård.

Han savner en form for kollektiv brancheforsikring.

– På mine kollegers vegne og på hele branchens vegne kunne jeg ønske, at man kollektivt ville oprette en forsikring imod haglskade. Jeg ønsker bestemt ikke for nogen af mine kolleger, at de skal opleve det, som vi lige har været igennem, siger Villy Østergaard.

Skovfoged Johan Stubkjær Madsen vurderer, at alle salgstræer må skrottes på grund af de massive skader.

Situationen er ændret

Fra juletræskulturen går parret tilbage til terrassen. Her bliver indtrykkene af ødelagte træer og mistede værdier skyllet ned med kolde sodavand.

Villy Østergård forsøger at se fremad. Han diskuterer forskellige muligheder med skovfogeden.

– En af mulighederne er, at vi får knust juletræerne og lægger jorden om til planteavl. Det vil give os en lille årlig indtægt – men ikke noget, som for alvor kan ændre vores økonomi, siger han.

Der er langt imellem smilene. Både Villy og Jette Østergård er fortsat berørt af ulykken. Parret har svært ved at forstå, at 12 minutters haglvejr har ødelagt ni års arbejde – og nu stikker en kæp i hjulet på deres pensionistdrømme.

– Men det er det, som vi må forholde os til nu, siger Villy og sender blikket over til sin kone.

Hun er stille og kigger udover markerne.

Så fortsætter Villy.

– Det kan også være en løsning, at vi afhænder ejendommen nu, selvom det vil være med blødende hjerte. Vi er begge 71 år nu. Vi havde ellers regnet med at skulle være her tre til fire år længere. Men ulykken har ændret vores situation. Det bliver vi nødt til at acceptere, lyder det fra den vestjyske juletræsdyrker.

Parret har tre voksne børn, som i dag arbejder i andre brancher.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #62

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning