Skovfogeden afprøver nye teknikker i sin familieskov

Skovfoged Steen Skieller bruger sin egen skov til at udvikle nye dyrkningsteknikker og til at afprøve ideer. Skoven ligger på Sydfyn. Han bygger videre på det arbejde, som hans mor udførte i 1960’erne og 1970’erne.

Læs mere

Skovbegravelser kan måske være på vej i præsteskoven

Den nyrestaurerede Lumby Præsteskov kan måske blive indviet til begravelser. Det håber Erik Toft Knudsen, der er menighedsrådsmedlem og initiativtager til restaureringen af skoven.

Læs mere

Forsømt præsteskov bliver til naturperle

Lumby menighedsråd har i samarbejde med Skovdyrkerne forvandlet fire hektar forsømt præsteskov på Nordfyn. Skoven er åbnet op. Der er anlagt stier og plantet træer, og publikum gør nu flittigt brug af den nyrenoverede skov.

Læs mere

Sådan forbedrer du biotoperne på din ejendom

En biotopplan er oplagt til landmænd og andre lodsejere, som gerne vil sætte fuglevildt ud, og som ønsker at løfte ejendommens naturværdier. Skovdyrkerne er klar til at hjælpe.

Læs mere

Nåletræ er den helt store CO2-støvsuger

Skovrejsningers CO2-optag varierer meget alt efter træart, jordbund og skovforvaltning, viser ny rapport.

Læs mere
Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Vi skal banke en prop i det fossile hul

Skovrejsning hjælper bedst klimaet, hvis træet fra skoven bruges til at fortrænge fossile materialer, fastslår forsker.

Læs mere

Fra granskov til frimærkeskov

I Vendsyssel har Fanny og Hans Stochholm deres lille skov. Efter at parret købte skoven har den været igennem en stor udvikling.

Læs mere

Træregister har rundet 1000 træer

Dansk Træregister indeholder bemærkelsesværdige træer i Danmark. For nyligt rundede registeret 1000 registreringer.

Læs mere