Af Jens Mathiasen

En sort valnød på Vestre Kirkegård i København. Det blev træ nummer 1000 i Dendrologisk Forenings træregister.

– Træet er mellemstort. Det er 18 meter højt og 2,72 meter i omkreds i brysthøjde, fortæller Hans Erik Lund, som har udført registreringen.

I registret kan man også se træets GPS-koordinater, og et lille kortudsnit viser, hvor det står. Der er tilføjet note om, at træet er levende og sundt. Det er solitært, smukt og harmonisk.

Kriterier

Der er ikke præcise kriterier for, hvornår et træ kan blive optaget i Dansk Træregister.

– Hovedkravet er, at det skal være bemærkelsesværdigt. Det kan være på grund af størrelsen eller formen. Træet kan også have haft kulturel betydning eller være sjældent. Det er en vurdering fra gang til gang, fortæller Hans Erik Lund.

– Når jeg hører om et bemærkelsesværdigt træ, tager jeg typisk selv ud for at finde det. Jeg tager billeder af træet, måler dets højde og omkreds i brysthøjde og tilføjer GPS-koordinater. På den måde kan interesserede nemt finde træet, siger han.

Alle kan bidrage med registreringer.

– Hvis man kender til et bemærkelsesværdigt træ, så har vi en formular på vores hjemmeside, som man kan bruge til informationerne. Det håber jeg, at mange vil benytte sig af, siger Hans Erik Lund.

Registreringer i 25 år

Træregistret går tilbage til midten af 1990’erne. I dag hører det under Dansk Dendrologisk Forening, som har adresse på Aboretvej i Hørsholm.

Hans Erik Lund er bestyrelsesmedlem i foreningen. De sidste mange år har han haft ansvar for registreringerne. Interessen stammer fra uddannelsen som forstkandidat.

– De seneste år har jeg brugt omkring 400 timer om året på at registrere træer. Så selv om det ikke er en fuldtidsbeskæftigelse, så bliver der lagt meget tid og mange kræfter i det. Du kan sige, at jeg nu tager frygtelig revanche for de år, hvor jeg ikke brugte min forstkandidatuddannelse, fortæller han.

Han tilføjer, at registeret ved flere lejligheder har reddet træer.

– Jeg kender eksempler på, at byggerier er blevet droppet eller flyttet – simpelthen fordi, det ville gå udover registrerede træer. Så på den måde har registret haft god effekt, fremhæver Hans Erik Lund.

Dansk Træregister har fået støtte til arbejdet fra 15. juni fonden, Fonden for Træer og Miljø samt fra Dansk Dendrologisk Forening.

● Dansk Træregister er en optegnelse af bemærkelsesværdige træer i Danmark. ● Registret udbygges løbende og indeholder nu 1340 beskrivelser og 1830 billeder af de 1000 registrerede træer. ● Registreringerne er fordelt på cirka 160 træarter. ● Registret ajo

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #64

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning