Tekst og foto: Jens Mathiasen

Skovdyrkerne fortsætter med at servicere og rådgive medlemmerne. Det gælder også i denne tid, hvor landet er tvunget ned i gear på grund af corona-restriktioner.

– Vi fortsætter med vores opgaver, og vi overholder de aftaler, vi har indgået med vores medlemmer, siger Peder Dammand, der er skovfoged ved Skovdyrkerne Øerne.

Han gør det klart, at Skovdyrkerne selvfølgelig tager situationen alvorligt og overholder myndighedernes anvisninger. Men skovejere skal ikke frygte, at deres projekter bliver aflyst på grund af corona.

– Sådan som tingene står lige nu, så fortsætter vores aktiviteter som normalt. Vi har ændret vores rutiner en lille smule, men vi fortsætter arbejdet, forsikrer skovfogeden.

Danske savværker kører fortsat

Peder Dammand forklarer blandt andet, at der fortsat er god dansk afsætning af råtræ. Danske savværker kører med normal kapacitet. Det gælder for både nåletræ og løvtræ.

– Det betyder, at vi kan opretholde normal afsætning af skovejernes effekter til danske savværker. Her er der på nuværende tidspunkt ingen ændringer på grund afcorona, siger han.

Derfor fortsætter aktiviteterne i skovene.

– Vi fortsætter med at skove. Vi har ikke oplevet entreprenører, som har droslet ned eller sagt nej tak til skovdyrkerprojekter på grund af corona, fortæller han.

Samme melding lyder fra Klaus Lindhardtsen, skovfoged i Skovdyrkerne Midt.

– Det hele kører videre ganske uændret. Vi gennemfører de planlagte skovninger. Der er fortsat god afsætning til danske savværker, siger Klaus Lindhardtsen.

De to fagfolk beretter begge om travlhed efter den våde vinter, hvor alt blev sat i stå.

– Nu kan vi i samarbejde med entreprenørerne endelig komme i gang. Entreprenørerne arbejder jo fra deres enkeltmands-kontor i kabinen på deres maskine. Derfor kan arbejdet udføres uden risiko for at smitte andre, siger Peder Dammand.

Træ over grænser

Der er nu gået uger siden, at statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmarks grænser. Men grænselukningen skaber ikke problemer for Skovdyrkernes afsætning.

– Vi har fortsat sendt træ via vejtransport over den tyske grænse. En del af vores eksport køres til Hamborg Havn, hvorfra træet udskibes. Den aktivitet har vi ikke fået restriktioner på, fastslår Peder Dammand og tilføjer, at Skovdyrkerne heldigvis ikke er afhængige af den lammede flytrafik.

Han nævner videre, at forsyningerne af planter også ser ud til at fortsætte.

– Planteskolerne leverer fortsat uden problemer til os. Dog ved jeg, at nogle planteskoler og nogle entreprenører har haft problemer med at få udenlandsk arbejdskraft til landet. På den måde kan nogle af vores samarbejdspartnere blive lidt klemt på kapaciteten. Men indtil videre er det ikke et betydeligt problem, lyder vurderingen.

Der er fortsat god afsætning af råtræ til danske savværker, oplyser skovfoged Klaus Lindhardtsen. Her er det et billede fra Norlund Savværk ved Nørager i Himmerland.

Eksport til Kina er bremset op

Der er dog også aktiviteter, som er ramt af corona-krisen. Det gælder eksporten til Kina.

– Vores eksport til Kina er bremset op. Det gælder for dansk bøg, men også for store rodklodser. Det skete i februar, da corona-virusset spredte sig voldsomt i Kina. Det betyder desværre, at skovejerne for en stund ikke kan afsætte dansk bøg til Kina, siger skovfogeden.

Der er dog kommet mere positive meldinger.

– Meldingen er, at de kinesiske savværker så småt er i gang igen, men ikke på fuld kapacitet. Til gengæld hører jeg fra træ-eksportørerne, at afsætningen til Kina sandsynligvis vil blive åbnet op igen efter sommerferien. Det er naturligvis enpositiv melding for skovejerne, siger Peder Dammand.

Samme forventning har skovfoged Klaus Lindhardtsen fra Skovdyrkerne Midt.

– De eksportører, jeg er i kontakt med, forventer at markedet for dansk bøg til Kina åbnes op igen efter sommerferien. Sådan lyder vurderingen lige nu, siger Klaus Lindhardtsen.

Skovdyrkerne arbejder ansvarligt

Skovfoged Peder Dammand glæder sig over, at Skovdyrkernes aktiviteter kan fortsætte i den svære tid. Han gør det samtidig klart, at al arbejde bliver udført ansvarligt.

– Vi har ændret vores procedurer for at reducere risikoen for smitte. Det betyder for eksempel, at vi kører i to biler i stedet for en, hvis vi skal i skoven for at rådgive eller give tilbud på en skovning. Vi er ekstra opmærksomme på at nedsætte risikoen for smitte, siger han.

– Samtidig har vi fuld forståelse, hvis nogle af vores medlemmer ønsker specielle foranstaltninger, eller hvis man ønsker en aftale udskudt. Vi lægger os i selen for fortsat at servicere vores medlemmer bedst muligt, fortsætter Peder Dammand.

Skovfoged Klaus Lindhardtsen opfordrer desuden medlemmerne til at gribe telefonen ved tvivlsspørgsmål.

– Man kan altid kontakte os, hvis man er det mindste i tvivl. Vi sidder klar ved både telefon og mail, siger han.

Skovdyrkerne tager truslen fra corona-virusset alvorligt og følger situationen tæt. Skovdyrkerne følger myndighedernes anbefalinger og arbejder ansvarligt videre. I praksis betyder det at: ● Vi fortsætter så vidt muligt arbejdet i skoven – både rådgivnings

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #67

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning