Skovlandbrug skal gøre danske marker mere klimarobuste

Et stort projekt skal undersøge, hvordan skovlandbrug kan gøre marker mere robuste overfor negative klimapåvirkninger som tørke og skybrud. Projektet undersøger også dyrkningsformens effekt på biodiversitet og CO2-optag. Skovdyrkerne er med i projektet, og perspektiverne er store, vurderer skovfoged.

Læs mere

Fantastisk at min unge skov gør en klimaforskel

Landmand Johan Boysen plantede fem hektar skov tilbage i 2012. Skoven er vokset godt til, og træerne er allerede 5-7 meter høje. Landmanden nyder herligheden – og at den unge skov allerede nu hiver CO2 ud af atmosfæren.

Læs mere

Råtræ opnår fortsat fornuftige priser

Priserne på råtræ er fortsat stabile og ligger på et fornuftigt niveau. De er ikke faldet tilbage på grund af corona-krisen. Skovfoged opfordrer medlemmer til at få lavet aftaler om skovninger.

Læs mere

Fremtiden tegner lys for nobilis

Nobilis til klippegrønt har i mange år levet en stille tilværelse. Mens priserne er forblevet uændrede i årtier, er de tilplantede arealer skrumpet. Det har medført, at vi nu kan se frem mod flere år med et mindre udbud af ung nobilis – og sandsynligvis en pil op på priserne.

Læs mere

Skovdyrkerne arbejder videre på trods af corona

Skovdyrkerne tager corona-epidemien alvorligt og arbejder ansvarligt videre med de normale aktiviteter som rådgivning, skovning og afsætning af medlemmernes råtræ.

Læs mere

Fagfolk fik inspiration til naturnær skovdrift

Sidste sommer var en gruppe skovbrugere på faglig inspirationstur til England. Målet var at lære mere om naturnær skovdrift. Turen var arrangeret af Pro Silva.

Læs mere
Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Malkekøer på skovtur kan give nyt specialprodukt

Den økologiske mælkeproducent, Mads Helms, afprøver skovlandbrug som redskab til bedre biodiversitet og reduceret CO2-udledning. Målsætningen er, at nye specialprodukter skal få regnestykket til at gå i plus.

Læs mere

Pumper og kanaler afvander Johans ejendom

Johan Boysen bor og driver landbrug ved Tønder, hvor pumper afvander markerne. Han er selv kogs-inspektør og har ansvar for afvanding af 1200 hektar landbrugsjord.

Læs mere