Ekspert: En iskold vinter er det bedste våben mod bladlus

Den seneste lune vinter har været perfekt for bladlus. Skadedyrene formerer sig nu i stort antal. Det er hovedforklaringen på store bladlusangreb i sitka, vurderer ekspert fra Københavns Universitet.

Læs mere

Landbrugsstyrelsen orienterer om nye gødningsregler

I år skal alle producenter af pyntegrønt og juletræer, som er med i Register for Gødningsregnskab, digitalt indberette deres gødningsplanlægning til Landbrugsstyrelsen. Fristen er 10. september.

Læs mere

Skovdyrkerne leverer træ til Danmarks længste vikingebro

Museer og frivillige har i samarbejde bygget en 140 meter lang vikingebro i Vestskoven ved Albertslund. Skovdyrkerne har leveret råstoffet, som er mere end 300 kubikmeter egetræ.

Læs mere

Lus angriber vestjyske sitkahegn

Der er massive angreb af sitkalus i vestjyske hegn. Konsekvensen er mistede nåle og svækkede træer. Tilvæksten falder, og i værste tilfælde dør træerne, oplyser skovfoged.

Læs mere

Erik dyrker skov under havets overflade

Erik Frederiksen har plantet skov på 18 hektar inddæmmet jord ved Rødby. Skoven er veltrimmet, og væksten er god på den tidligere fjordbund.

Læs mere

Dansk egekæmpe kan være 2000 år gammel

Danmark har flere fredede egetræer, som er regulere kæmper. Den største og ældste er Kongeegen, som kan være helt op til 2000 år gammel.

Læs mere

Biodiversitet og dådyr i Bosnien

I Busovaca kommune i Bosnien dyrker Jako Cavara flersidig skov og opdrætter dådyr til gavn for turisme og økonomi.

Læs mere

Røde køer indvier ny fynsk skoveng

Skovdyrkerne har etableret en ny skoveng på Fyn. Røde danske malkekøer indviede engen for nyligt.

Læs mere