For producenter af juletræer og pyntegrønt gælder der nye gødningsregler. Som noget nyt skal de producenter, der er med i Register for Gødningsregnskab, indberette gødningsplanlægning digitalt.

Det oplyser Landbrugsstyrelsen til Skovdyrkeren.

– På denne måde bliver gødningskvoten beregnet korrekt, og kvoten bliver automatisk overført til gødningsregnskabet, oplyser Lone Pilegaard Hansen, der er fagmedarbejder ved Landbrugsstyrelsen.

Der gælder forskellige retningslinjer alt efter, om producenterne allerede er med i Register for Gødningsregnskab.

For producenter med i Register for Gødningsregnskab

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside (LBST.dk) under Tast selv-service finder du gødningsplanlægning (kaldet gødningskvoteberegning eller Skema A) i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2020 (GKEA2020).

Fristen for at indberette for planperioden 2019/2020 er den 10. september 2020.

– Producerer du alene juletræer eller pyntegrønt, eller har du af andre årsager ikke et Fællesskema (FS), skal du stadig foretage en gødningsplanlægning i GKEA 2020.

– Når du har udfyldt og indsendt GKEA2020, vil gødningskvoten og arealerne automatisk blive overført til gødningsregnskabet. Herefter skal du ikke gøre mere. Du kan dog rette i det indsendte skema frem til 31. marts 2021, som også er fristen for indsendelse af gødningsregnskabet for planperioden 2019/2020, oplyser fagmedarbejderen.

For producenter der ikke er med i Register for Gødningsregnskab

Producenter der ikke er med i Register for Gødningsregnskab behøver ikke at gøre noget nu.

– Hvis du indmelder dig i Register for Gødningsregnskab efter 1. august 2020, skal du først indberette gødningsplanlægningsenest 10. september 2021, oplyser Lone Pilegaard Hansen.

Arealerne er ikke det afgørende

Skovdyrkerne har været i kontakt med Dansk Skovforening om fortolkningen af reglerne.

Vi har efterlyst svar på, om indberetningskravet 10. september i år gælder produktion på markblok og i fredskov.

Styrelsen svarer, at overordnet gælder det, at her fra 2019/2020 har det ikke betydning i forhold til krav om gødningsplanlægning hvilke arealer (eller benyttede afgrødekoder) bedrifterne har.

– Hvis bedriften er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal man indberette gødningsplanlægning dækkende alle bedriftens arealer. Det gælder også, hvis man er tilmeldt frivilligt, oplyser styrelsen.

Den gødningsplanlægning, der skal udføres og indsendes inden 10. september i 2020, dækker altså dem, der har været med i register for gødningsregnskab i planperioden 2019/2020.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at producenterne kan læse mere om regler for indberetning i gødskningsbekendtgørelses §11, i styrelsens vejledning og i brugerguide til GKEA.

– Producenterne er også velkomne til at kontakte os med spørgsmål eller på mail, oplyser Lone Pilegaard Hansen.

Vejledning til indberetning

Henning Post, der er direktør i Skovdyrkernes salgsselskab for juletræer og pyntegrønt, Green Product, opfordrer producenterne til at få klaret indberetningen til september.

– Vi orienterede om de nye regler på et af forårets møder. Det er vigtigt, at man enten selv bruger tid på at få indberettet – eller får hjælp af en rådgiver, siger direktøren.

Han oplyser, at Skovdyrkerne gerne rådgiver og hjælper med at få indberettet korrekt.

– Vi har en vejledning til at få det gjort – og ellers tilbyder vi, at vores fagfolk hjælper med at få det gjort korrekt, siger han. I løbet af de kommende måneder skriver Skovdyrkeren mere om betydningen af de nye regler for skovejerne.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #68

Læs andre artikler inden for Juletræsdyrkning