Tekst og foto: Jens Mathiasen

Når der lige nu er meldinger om alvorlige angreb af bladlus i vestjyske sitkahegn, skyldes det først og fremmest, at skadedyrene har haft noget nær perfekte klimatiske forhold.

Bladlus trives nemlig godt i en lun vinter, som den seneste.

Det oplyser Hans Peter Ravn fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

– Lune temperaturer øger bladlusenes opformering. Med temperaturer, der sjældent har været under frysepunktet den seneste vinter, så har der været særdeles gode vilkår for sitkabladlusene, siger Hans Peter Ravn.

– Det er min klare vurdering, at det milde klima er hovedårsagen til de alvorlige angreb, der nu meldes om i sitkahegn i Vestjylland, fortsætter han.

Træernes genetik spiller ind

Hans Peter Ravn er ekspert i skadedyr i skovbevoksninger. Han forklarer, at naturlige fjender også er i stand til at reducere plagen med bladlus.

– Det er for eksempel forskellige mariehøns, svirrefluer og parasitter med mere. Men naturlige fjender er altså ikke lige så afgørende som klimatiske forhold, forklarer han.

Træernes genetik spiller også en vigtig rolle, når det handler om modtagelighed for bladlusangreb.

– Vi ved med sikkerhed fra forskningen, at genetikken er væsentlig. Det er der solid forskning bag – men det er dog ikke mit fagområde, siger han.

Kommende måneder er afgørende

Selvom træerne mange steder ser brune og triste ud – og kun står med én nåleårgang, vil de ofte overleve, oplyser han.

– Det er altid risikabelt for træerne, når de kun står med en nåleårgang. Det er også velunderbygget af forskningen, at det koster tilvækst og svækker træerne. Men ofte overlever de. Til næste sæson sætter de en ny nåleårgang. Efter tre sæsoner uden angreb, kan du ikke længere se spor på sitka efter luseangreb, siger han.

De kommende måneder vil blive meget afgørende for, hvor alvorlige luseskaderne bliver.

Bladlusangreb aftager normalt omkring Skt. Hans. I grelle tilfælde vil træerne til den tid kun stå med årsskuddene tilbage.

– I sådanne tilfælde er det meget alvorligt, hvis vi så får et mildt efterår og dermed en ny opblomstring af bladlus, forklarer han.

– Hvis bladlusene blomstrer op igen til efteråret, og til den tid suger på de nye årsskud, så dør træerne. Sitka-træerne kan ikke overleve uden mindst en årgang af sunde nåle, fastslår Hans Peter Ravn.

Han gør det klart, at ejere af luseplagede hegn ikke kan gøre meget andet end at håbe på vintervejr og hård frost.

– Hård frost i den sene vinter eller i det tidlige forår vil slå bladlusene markant tilbage. Bladlusene dør ved temperaturer under 10 frostgrader. En kold vinter vil derfor for alvor slå dem tilbage, siger Hans Peter Ravn.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #68

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning