Indtil nu har disse certificeringsordninger ikke haft stor betydning for adgangen til at få afsat råtræet, men der er ret kraftige signaler i markedet og blandt opkøberne om, at det nu ændres. Industrien vil i højere grad end tidligere belønne træ leveret fra certificerede skove – om ikke på prisen, så på retten til at levere.

Skovdyrkerne følger situationen tæt, så medlemmerne får et kvalificeret beslutningsgrundlag, når de før eller siden skal tage stilling til certificering.

Følger udviklingen

Skovdyrkerens certificeringsarbejde er forankret i Skovdyrkernes sekretariat i Ry, hvorfra ’certificerings-paraplyen’ drives. Men det er først og fremmest i samspillet mellem skovejer og den lokale skovfoged, at certificeringen ’arbejder’.

Arbejdet med at revidere den danske PEFCstandard blev startet op i 2019/2020. Vi har repræsentanter i de to bredt sammensatte arbejdsgrupper, hvori en ny standard skal forhandles på plads. Her kæmper vi især for at få det gjort mere attraktivt (dvs. billiggjort) for mindre ejendomme at lade sig certificere.

Skovdyrkerne arbejder også med certificering af skovflis, altså træbiomasse. Det er efter Sustainable Biomass Program (SBP). SBP er et ufravigeligt krav for at levere flis til de store aftagere i energisektoren. Derfor er det helt essentiel for vores store flisproduktion. Denne ordning håndteres direkte i den enkelte lokalforening.

Juletræer

Juletræsproduktionen kan certificeres efter Global G.A.P. Global G.A.P. er en europæisk certificeringsstandard, udviklet af producenter og aftagere i dagligvarehandlen med henblik på sikring af sporbarhed, fødevaresikkerhed, miljø, arbejdsmiljø og kvalitet.

Standarden var først udviklet til frugt og grønsager, men siden også til blandt andet juletræer. Ordningen koordineres af Skovdyrkerne Midt.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #72

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning