Af Jens Mathiasen

Corona-pandemien har vendt op og ned på meget i 2020. Det gælder også afsætningen af juletræer og klippegrønt.

I det tidlige marked i oktober og i første del af november var opkøberne meget nervøse. Markedet var præget af usikkerhed.

– Hvis opkøberne skulle bruge 130 træer, har de måske købt 70 og satsede på at kunne få det resterende senere. Ingen vidste helt, hvordan de europæiske slutkunder ville prioritere julen i det usædvanlige corona-år, siger Henning Post, der er direktør i Green Product. Det er Skovdyrkernes salgsselskab for juletræer og klippegrønt.

Fra midten af november skifter markedet tempo.

– Fra omkring 15. november vågner opkøberne op. Pludselig bestiller de træer i højt tempo. Ordrerne kommer fra hele Europa. Vi kan godt kalde det en solid slutspurt, hvor mange opkøbere pludselig føler sig lidt på bagkant med efterspørgslen fra de europæiske slutkunder, fortæller direktøren.

Priser blev fastholdt

Nedlukningen af Frankrig i begyndelsen af november påvirkede oparbejdning og leverancer.

– Typisk ønsker de franske opkøbere deres varer leveret tidligt. Det vil sige i begyndelsen af november. Men i år var Frankrig og mange andre lande lukket ned i den periode. Det betød, at både franske og tyske ordrer skulle leveres samtidigt i sidste halvdel af november. Det satte vores oparbejdningsteams under et gevaldigt stort pres, hvor alle kæmpede en brav kamp for at få det heletil at lykkes, siger han.

Med den fornuftige sene efterspørgsel lykkedes det at undgå prisfald.

– De seneste sæsoner har det typisk været sådan, at vi sidst på sæsonen har været nødt til at ’skubbe’ de sidste varer ud i markedet. Det koster typisk på prisen. Men fordi at efterspørgslen i år har holdt ved hele sæsonen ud, har vi kunnet undgå prisfald. Vi har faktisk været i stand til at fastholde priserne hele vejen igennem markedet. Det er bestemt positivt, siger Henning Post.

Tilfredsstillende vækstsæson

Henning Post glæder sig også over en tilfredsstillende vækstsæson med passende nedbør.

– Vi har set en normal udvikling af nåle. Der har været god nålefylde og et generelt sundt udseende på træerne.

– Vi har haft kvalitetsvarer på hylderne. Kulturerne var flotte med træer af høj kvalitet. Det er en stor styrke for os, når vi skal overbevise opkøberne om, at de skal vælge os som samarbejdspartner, siger Henning Post. Direktøren glæder sig også over, at vi nu er kommet over de sidste tørkeskader fra tørken i 2018.

– De hårdest ramte træer blev dengang knust. Men efter de seneste to vækstsæsoner er vi nu nået på den anden side. De mindre fejl, som nogle træer fik, de bliver nu skjult, efter at der er lagt to sæsoners vækst ovenpå, siger han.

Gode oparbejdningsforhold

Det fornuftige vejr fortsatte ind i efteråret, hvor oparbejdningen kunne foregå inoget nær optimale forhold.

– Året før bøvlede vi med ekstreme mængder regn, som gav mudrede kulturer og vanskelig oparbejdning. Heldigvis var det helt anderledes i år. Vi har haft et næsten perfekt efterår. Der var mange tørvejrsdage og god farbarhed for maskinerne i kulturerne. Det giver høj produktivitet og en effektiv oparbejdning, siger Henning Post.

Der var noget nær perfekte forhold til oparbejdning af juletræer i sæson 2020. Foto: Casper Pleidrup.

God afsætning af klippegrønt

Også når det gælder klippegrønt har sæsonen været fornuftig. Nobilis til klippegrønt har givet normale udbytter eller lidt over gennemsnittet. Grøntet har set godt ud. Det har haft den rigtige farve. Grenene havde god struktur og god fylde, lyder det fra Henning Post Prismæssigt var der igen i år et fornuftigt forhold imellem udbud og efterspørgsel.

– I år fortsatte den fornuftige afsætning af nobilis. Det var muligt at få lidt stigende priser, som har dækket de stigende omkostninger til oparbejdning, siger han.

Uforudsigeligt marked

Sammenfattende glæder Henning Post sig over sæson 2020.

– Vi vidste ikke, hvad vi skulle forvente på grund af corona. Men den kraftige slutspurt på juletræerne betyder, at vi ender med at sælge lidt flere træer totalt, end vi gjorde sidste år. Det kan vi være tilfredse med – året taget i betragtning, siger Henning Post.

Han vurderer, at europæerne har prioriteret hjemlig hygge og traditionel jul med juletræ i år, hvor corona-pandemien gjorde det umuligt at komme ud at rejse.

– Men om det er starten på en markedsvending med bedre efterspørgsel og højere priser – det er svært at spå om, lyder det.

– Til næste jul må europæerne sikkert rejse igen. Vi kan håbe, at deres gode erfaringer med en traditionel jul stadig sidder i hukommelsen. Men vi ved det reelt ikke, lyder det fra Henning Post.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #72

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning