420 private lodsejere har fået tilsagn om tilskud til at plante ny skov på deres landbrugsjord. Det er de lodsejere, som søgte om skovrejsningstilskud i 2020.

Der bliver givet tilskud på 68 millioner kroner til etableringen af de nye skove, som i alt udgør 1.945 hektar. Det oplyser Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Alle har fået tilsagn

– Vi er glade for den store interesse for at plante skov, så mere landbrugsjord bliver erstattet med natur. Med de over 400 tilsagn kommer der nye skove i alle dele af landet. Alle, der opfylder kravene og er støtteberettigede, har fået tilsagn, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen.

Hvis alle lodsejere etablerer deres skov, kan det potentielt reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet med cirka 25 ton kvælstof om året, oplyser styrelsen.

Landbrugsstyrelsen modtog i alt 482 ansøgninger til privat skovrejsning i 2020.

Skov på landbrugsjord

Tilskud til privat skovrejsning er en støtteordning under det danske landdistriktsprogram for private ejere af landbrugsjord, som ønsker at plante skov. Målet er at forbedre vandmiljøet og reducere udledningen af kvælstof til søer og fjorde.

Det er muligt at søge om tilskud til privat skovrejsning igen den 1. juli 2021, hvor en ny ansøgningsrunde åbner.

Skovdyrkerne hjælper gerne med at ansøge og etablere skov for lodsejere. Har du et projekt i tankerne, så tag kontakt til din lokale skovfoged ved Skovdyrkerne.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #75

Læs andre artikler inden for Skovrejsning