Jesper er på jagt efter skovens gasser

Milliondyrt udstyr og tusindvis af målinger sætter tal på udslippet af klimagasser i fugtige skove. Jesper Riis Christiansens forskning kan blandt andet dokumentere, hvordan Danmarks urørte skove påvirker klimaet.

Læs mere

420 lodsejere kan få tilskud til skovrejsning

Landbrugsstyrelsen har godkendt ansøgninger til skovrejsning på i alt 1.945 hektar. Tilskuddet er fordelt imellem 420 lodsejere. Alle ansøgninger, der opfylder kravene, er godkendt.

Læs mere

Metanudledning stiger år efter år

Jo flere år, der går, efter at et skovareal er genopfugtet – desto højere er metanudledningen. Det overrasker forsker Jesper Riis Christiansen

Læs mere

Danmarks trækæmpe er over 50 meter høj

Danmarks højeste træer står typisk i det midtjyske område, hvor jordbunden er optimal. Det højeste træ er en østjysk douglas.

Læs mere

Skilte skal vejlede uden at skræmme

God skiltning i skovene er blevet ekstra nødvendigt, efter at corona-nedlukningen har fået danskerne ud i skovene i stort antal.

Læs mere

Elever plantede skov ved Randers

Midt i maj plantede 200 skoleelever skov ved Randers. Arrangementet havde fokus på skov, klima og sikring af drikkevandsressourcer.

Læs mere

Far og søn køber 240 hektar skov

Ib og Peter Laursen er passionerede jægere. Med købet af 240 hektar sønderjysk skov udlever de nu interessen til fulde.

Læs mere

Kort nyt

Små nyheder fra skovbruget i indland og udland.

Læs mere

Brancheforening kæmper politiske kampe for Skovdyrkerne

Dansk Skovforening håndterer Skovdyrkernes politiske mærkesager. Samarbejdet med brancheforeningen giver god varetagelse af medlemmernes interesser, fastslår formand.

Læs mere

Dynamitten brager for biodiversiteten

Tidligere på foråret blev der sprængt 100-årige bøge i Kollund Skov. Sprængningerne skal forbedre biodiversiteten.

Læs mere

Skovdyrkerne fjerner nåletræer for naturfond

I Kollund Skov arbejder Skovdyrkerne med at fjerne ikke-hjemmehørende arter for skovens ejer.

Læs mere