Tekst og foto: Jens Mathiasen

Skovdyrkerne arbejder hårdt for at forbedre rammevilkårene for private skovejere. Men det sker ikke alene. Derimod bliver kampen kæmpet sammen med hele skovbranchen.

– Vi har meget fokus på at få skabt de absolut bedste rammevilkår for vores medlemmer. For at få størst mulig effekt har vi valgt at udlicitere arbejdet til skovbrugets brancheforening, Dansk Skovforening, som Skovdyrkerne har en samarbejdsaftale med, siger Lars Skou Gleerup. Han er formand for Skovdyrkernes hovedbestyrelse.

Formanden gør det klart, at det samarbejde er forklaringen på, at man ofte ikke ser Skovdyrkerne i forreste linje, når det gælder kommunikation af skovpolitiske mærkesager.

– Vores vurdering er, at vi får en langt større gennemslagskraft, når vi står sammen med branchen og støtter op om Dansk Skovforening. Det samarbejde sikrer, at vi yder en solid indsats for at fremme vores medlemmers skovpolitiske interesser, siger Lars Skou Gleerup.

Samlet branche

Samarbejdet imellem Dansk Skovforening og Skovdyrkerne har eksisteret i årevis. Lars Skou Gleerup udtrykker tilfredshed med det erhvervspolitiske arbejde, som Dansk Skovforening leverer.

– Foreningen har et stærkt netværk på Christiansborg. Foreningens medarbejdere er dygtige til at skabe opmærksomhed omkring skovejernes interesser og mærkesager, siger Lars Skou Gleerup.

– Min klare overbevisning er, at vi som skovdyrker-foreninger skal have fokus på rådgivning og skovdrift og så prioritere den politiske interessevaretagelse via Dansk Skovforening. Det fungerer rigtig fornuftigt – og på den måde får vores medlemmer den bedste interessevaretagelse, fortsætter han.

Lars Skou Gleerup oplyser, at Skovdyrkerne får et godt udbytte ud af samarbejdet med Dansk Skovforening.

Politisk bevågenhed

Lars Skou Gleerup nævner flere sager, hvor brancheforeningens indflydelse har været en vigtig faktor for at få ændret politiske tiltag.

– Mange vil nok huske nogle år tilbage, da der fra politisk side blev arbejdet på at indføre en brændeafgift. Man ønskede at lægge afgift på træ og biomasse, hvis det blev brugt til opvarmningsformål. Det forslag blev taget af bordet igen – og her blev der fra branchens side udført et godt og solidt lobbyarbejde, fortæller Lars Skou Gleerup.

Formanden gør opmærksom på, at skovene lige nu har stor politisk bevågenhed. Man har for alvor fået øje på skovenes potentiale, når det gælder klima, natur, biodiversitet med mere.

– Opmærksomheden er positiv. Til gengæld er der også mange, der nu gerne vil bestemme, hvordan vores private skove skal forvaltes. Der er både muligheder og trusler. Derfor er det mere vigtigt end nogensinde før, at vi som branche kommunikerer vores interesser klart og leverer en god faglig argumentation for vores synspunkter, fastslår han.

Dansk Skovforening

  • Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation
  • Foreningens sekretariat har adresse på Amalievej i København
  • Foreningen har til formål at arbejde for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdie
  • Dansk Skovforening ønsker at fremme skov- og naturejernes viden, handlefrihed, omdømme og muligheder for at skabe værdier i skovene og naturen
  • Foreningen er talerør over for Christiansborg og kommunerne. Der arbejdes politisk for, at skovejerne gennem et aktivt ejerskab har størst mulig handlefrihed til at producere træ og natur i deres skove.
Kilde: skovforeningen.dk

En plads i bestyrelsen

Konkret følger der en bestyrelsesplads med i Skovdyrkernes samarbejdsaftale med Dansk Skovforening. Den plads har Skovdyrkernes hovedbestyrelsesformand, Lars Skou Gleerup.

– Igennem bestyrelsesposten kan jeg på vegne af vores cirka 4300 medlemmer påvirke arbejdet i Dansk Skovforening. Det betyder, at Skovdyrkerne også har en stemme, når det gælder hvilke politiske sager og problemstillinger, som Dansk Skovforening skal arbejde med, siger Lars Skou Gleerup.

Overvej et medlemskab

Formanden gør opmærksom på, at medlemmer af Skovdyrkerne selv har mulighed for at bakke yderligere op omkring det skovpolitiske arbejde, som Dansk Skovforening udfører.

– Hvis man som skovejer mener, at det er vigtigt at støtte det skovpolitiske arbejde, så skal man bestemt overveje om man selv vil melde sig ind i skovforeningen, lyder det fra Lars Skou Gleerup.

– Jo flere, vi er, til at løfte det politiske arbejde for det private skovbrugs interesser, desto større gennemslagskraft opnår vi, siger Lars Skou Gleerup.

Skovdyrkere kan opnå reduceret medlemspris


Som skovejer og medlem af
Skovdyrkerne kan du få rabat på et medlemskab af Dansk Skovforening.

Tekst: Jens Mathiasen

Er du medlem af Skovdyrkerne, har du mulighed for at få rabat på medlemskabet af skovbrugets brancheforening Dansk Skovforening.

– Vi vil gerne give medlemmer af Skovdyrkerne mulighed for at prøve et medlemskab af Dansk Skovforening. Derfor tilbyder vi, at skovejere kan melde sig ind nu. Så er medlemskabet gratis resten af 2021, og du får medlemskabet til halv pris i det næste år, siger Jan Søndergaard, direktør i Dansk Skovforening.

Rådgivning og medlemsblad


Han fremhæver flere fordele ved et medlem
skab.

– Som medlem af Dansk Skovforening får skovejere gratis telefonrådgivning. Derudover modtager man vores medlemsblad Skoven. Endelig er man med til at støtte det politiske arbejde, vi udfører, som gavner hele skovbruget, siger Jan Søndergaard.

Han gør det klart, at det sidste er der stort behov for i denne tid.

– De privatejede skove er i fokus som aldrig før. Politikerne og danskerne generelt har for alvor fået øjnene op for de mange muligheder, der er i skovene, når det gælder, klima, energi, rekreation og produktion af verdens mest miljøvenlige råstof med mere.

– Det betyder også, at det er vigtigt, at vi fra branchens side er stærke og synlige – og at vi kæmper for erhvervets interesser. Ellers risikerer vi at blive kørt over i den stærke politiske debat, der foregår i disse år, siger Jan Søndergaard og tilføjer, at jo flere medlemmer, desto stærkere stemme har man i det politiske landskab.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #75

Læs andre artikler inden for Skovpolitik