Skovskolens uddannelser tiltrækker mange unge

Skovskolen er et populært valg, når unge skal vælge uddannelse. Skolen har i år fået så mange førsteprioritetsansøgninger, at årets hold kan fyldes udelukkende med studerende, der har Skovskolen som førsteprioritet, skriver Skovskolen i en pressemeddelelse.

Både i kvote 1 og 2 har årets søgning til Skovskolens professionsbacheloruddannelser været solid på trods af et mindre fald i ansøgertallet på universitetet efter rekordåret 2020.

Især Urban landskabsingeniør og Skov- og landskabsingeniør i Auning har vind i sejlene med en stigning i førsteprioritetsansøgninger på henholdsvis 18 procent og 13 procent.

Forstander for Skovskolen, Thomas Færgeman, er begejstret for Skovskolens gode ansøgertal.

– Jeg glæder mig over, at så mange unge vil en grøn fremtid på Skovskolen, hvor forvaltning og formidling af de store dagsordener som biodiversitet og klima fylder hverdagen, siger Thomas Færgeman.

Han oplyser, at man på Skovskolen er klar til at tage godt imod de studerende.

Byggeriets forbrug af træ er steget markant de senere år, men ligger fortsat på et beskedent niveau. Det viser en ny Rambøllrapport.

Byggeriets forbrug af træ er steget med 25 procent på 10 år

Forbruget af træ i byggeriet er gennem det sidste årti vokset med cirka 25 procent. Det viser en ny uvildig rapport om dansk træforbrug udarbejdet af Rambøll for tre af landets træorganisationer, nemlig Dansk Træforening, Træ- og Møbelindustrien og Træ i Byggeriet.

I analyserapporten er der udviklet en ny, valid og reproducerbar indikator for mængden af træ i byggeriet i Danmark. Det skriver Traeibyggeriet.dk.

På trods af den øgede anvendelse af træ så er andelen af træbyggeri dog stadig beskeden, og udviklingen har ikke har fulgt med stigningen i byggeriet som helhed. Med generelt større byggeaktivitet er andelen af træbyggeri i en periode faktisk faldet, viser rapporten.

Ifølge rapporten er der dog sket en positiv udvikling i træets andel det seneste år. Træbyggeri estimeres nu at udgøre cirka ni procent af det samlede byggeri i Danmark i 2020 og cirka 11 procent af boligbyggeriet.

– Det er glædeligt at se, at træ tilvælges som byggemateriale, og at der nu sker en positiv udvikling for træets andel i byggeriet. Der er i dag i langt højere grad en erkendelse af, at træ i byggeriet er et effektivt middel til at reducere klimabelastningen og således et seriøst bidrag til at opnå målsætningen om at nedsætte CO2-udledningen i Danmark med 70 procent inden 2030, siger sekretariatsleder for Træ i Byggeriet, Lauritz Rasmussen.

Kunstgræs af træ

En ny opfindelse kan gøre det muligt at producere kunstgræs af træ. Kunstgræsset bruges blandt andet til fodboldbaner.

Træ indeholder cellulose og hemicellulose. Det er de stoffer, som i den nye opfindelse har vist sig at være gode i kunstgræsbaner som alternativ til gummigranulat, skriver træ.dk.

De traditionelle kunstgræsbaner med gummi er kilde til udslip af mikroplast og andre skadelige stoffer til naturen. Trægranulat er derimod et biologisk produkt, som naturligt nedbrydes, hvis det havner uden for banerne.

Det er det maritime selskab Aboat og olieselskabet Goe-IP fra Stavanger, der har udviklet det nye produkt. Et laboratorium, der er godkendt af FIFA, International Football Association, tester de nye baner.

– Testresultaterne er gode, både inden for målkravene til breddeidræt og professionel topsport, siger Klaus Tveita, leder i Goe-production A/S.

Virksomhederne har allerede 180 forskellige købere i Europa, som ønsker at bestille produktet, så snart det er godkendt.

Bygger fem etagers CO2-venlig bygning i træ

I starten af maj udskrev Realdania By Byg en konkurrence om at komme på det hold, som skal udvikle et fem etagers træbyggeri, som er så CO2- venligt som mulig.

Nu står det klart, at holdet bliver JAJA Architects, ONV Arkitekter og MOE Rådgivende Ingeniører.

– Vi har fået sammensat et stærkt team med de bedste forudsætninger for at løse opgaven: At skabe det mest CO2-venlige træbyggeri indenfor stramme rammer i forhold til budget, funktion og præstation, siger Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder i Realdania By Byg i en pressemeddelelse.

Forsøgsbyggeriet i Fredericia bliver en fem etagers boligejendom på i alt cirka 600 etage-kvadratmeter. Udfordringen er, at det hele i videst muligt omfang skal opføres i træ. Eksperimentets omdrejningspunkt er at afprøve i skala 1:1, hvordan træ præsterer i et mindre etagebyggeri til boligformål.

Forsøgsbyggeriet kan følges på www.realdania.dk.

Kontakt os - find din lokalforening her

usemap=”#dakort” alt=”” />

Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


Følg Skovdyrkerne på facebook - klik her

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #76

Læs andre artikler inden for Skovpolitik