Milepæl nået: Nu kan skovejere købe selekterede askeplanter

Asketoptørre har taget livet af tusindvis af træer, og sygdommen hærger fortsat. Men efter mange års forskning er de første selekterede planter nu i handlen. Planterne stammer fra træer, som er forblevet sunde. Derfor forventes de at have god modstandskraft imod sygdommen, oplyser fagfolk.

Læs mere

Vietnamesisk skovforening løfter fattige bønders indtjening

I det vestlige Vietnams uvejsomme grønne bakker ligger skov-kooperativet Son Ham. Kooperativet er etableret med støtte fra DFE og er i dag stort set økonomisk bæredygtigt. Men det har været en lang og svær rejse.

Læs mere

Fagfolk: Klog skovdrift kan sikre store CO2-gevinster

Hvis tilvæksten i de danske skove fordobles med vægt på brugbart træ og på, at træet bruges klogt, kan skovdrift være en væsentlig faktor til reduktion af CO2-udledningen. Det skriver erfarne forstfolk i en fælles kronik.

Læs mere

Tinghuslærken er modertræ til millioner af danske lærketræer

Omkring 1930 blev Tinghuslærken i Gribskov udvalgt som den mødrene part i krydsninger med japansk lærk. Det ikoniske træ er således blevet modertræ til millioner af lærketræer

Læs mere

Juletræsdyrker bruger kløver i stedet for pesticider

Juletræsdyrker Niels Knuzen har sået kløver som dækafgrøde i sine 50 hektar konventionelle juletræer. Kløveren skærmer for ukrudtet, og han har ikke sprøjtet for ukrudt i syv år.

Læs mere

En tredjedel af asketræerne er vitale

I sommeren 2021 er der vitalitet i cirka en tredjedel af træerne i sjællandsk askefrøplantage. Plantagen blev etableret for seks år siden for at sikre individer, der er modstandsdygtige overfor asketoptørrre.

Læs mere

Øget træforbrug er vigtig brik i grøn omstilling

Skovrådet har besluttet af drøfte, hvordan en bæredygtig produktion og anvendelse af træ via CO2-lagring kan bidrage positivt til den grønne omstilling.

Læs mere

Fra IT til juletræer

Niels Knuzen skiftede karriere fra IT-konsulent til juletræsdyrker for syv år siden. Hele opsparingen og pensionen blev kastet ind i projektet. Nu er han på nippet til at sælge de første træer.

Læs mere

Familie planter skov med hjemmebygget plantemaskine

Kristian Petersen har selv bygget en velfungerende plantemaskine. Maskinen har indtil videre plantet fem hektar skov.

Læs mere

75-årig landmand skover 100 bøge

Peter Petersen er kvik, arbejdsom – og tager hellere end gerne fat, når skoven skal passes. Han har selv skovet 100 bøge med kiler og motorsav.

Læs mere

Brancheforening: Økologiske regler bør harmoniseres

Juletræsdyrkernes brancheforening vil arbejde for, at regler for økologisk dyrkning bliver harmoniseret.

Læs mere

Nåletræ i historisk stor stigning

Siden nytår er priserne på nåletræ steget omkring 30 procent. Stigningen er historisk stor og ikke set i nyere tid, oplyser skovfoged.

Læs mere

Kort nyt

Små nyheder fra skovbruget i indland og udland.

Læs mere