Af Anne Mette Nordfalk, kommunikationsansvarlig ved DFE

Nguyen Van Toan er 57 år, og gennem hele sit liv har han knoklet for at få det til at løbe rundt på sin families seks hektar jord i det vestlige Vietnam.

Nguyen Van Toan tilplantede for år tilbage blot fire hektar med træer, og når han ser tilbage, så vidste han slet ikke nok om, hvordan man planter og passer en skov.

– Vi anede intet om, hvor planterne kom fra og havde ikke forstand på at tjekke kvaliteten, og så plantede vi alt for tæt, forklarer han.

Men så i 2015 skete der noget. Et lokalt skov-kooperativ så dagens lys, og Van Toan var blandt de første, som blev medlem.

I kooperativet fik han mulighed for at købe planter af høj kvalitet til en rimelig pris, og han fik rådgivning om, hvordan han skulle plante og passe sine træer for at få mere ud af dem. Nguyen Van Toan var dygtig til at omsætte sin nye viden, og efter nogen tid blev han tilbudt et job, som ansvarlig for kooperativets planteskole.

– De penge, jeg tjener, kan min familie og jeg leve af i det daglige. De penge, vi tjener på at dyrke vores seks hektar skov med hybrid-akacie i lange rotationer,kan vi sætte til side til børnenes uddannelse og pension, fortæller han og tilføjer, at kooperativet også har ændret ham som person.

– Jeg er blevet meget bedre til at stille mig op i en forsamling og tale. Og jeg føler mig tryg ved at rådgive andre, siger han.

Fra 18 til 122 medlemmer

Son Ham-kooperativet er det eneste kooperativ af sin art i området. Det startede med blot 18 medlemmer tilbage i 2015. I dag er der 122 medlemmer samt et større antal løst tilknyttede bønder, som også bruger kooperativets faciliteter.

Ifølge leder og skovingeniør Le Ngoc Trung, har det været en vigtig men absolut ikke let rejse.

– Vi havde begrænsede erfaringer med ledelse og med at drive forretning. Det var svært at få ansatte med tilstrækkelig viden indenfor de nødvendige områder. Vi skulle bruge tid og kræfter på at etablere gode relationer til de lokale myndigheder. Samtidig skulle vi jo vise potentielle medlemmer, at vi kunne tilbyde dem noget vigtigt, forklarer han.

Støtte fra DFE

DFE har støttet kooperativet i den lange seje kamp for at blive en bæredygtig forretning til gavn for lokale skovejere og for miljøet.

– Vi startede helt tilbage i 90’erne med at støtte etablering af skovdyrkerforeninger efter dansk forbillede i Baltikum, siger direktør i DFE, Flemming Sehested.

Det initiativ er sidenhen blevet gentaget i Nepal, Indien, Mozambique, Bosnien og Vietnam.

– En fælles forudsætning for at skabe økonomisk bæredygtige foreninger har været at bibringe en lokal forståelse for, at foreningen skal skabe værdi for sine medlemmer blandt andet i form af bedre afsætning af skovens produkter, optimeret dyrkning og bedre politiske rammevilkår. Med DFE som ”fødselshjælpere” er Son Ham nu tæt på at opfylde disse kriterier, fortsætter Flemming Sehested.

En væsentlig forskel på Son Ham og andre tilbud til lokale jordejere er, at Son Ham som kooperativ er en demokratisk og medlemsejet organisation.

– Vi er her ikke for at tjene penge til aktionærer, men for at tjene vores medlemmer. Alle medlemmer har samme stemme uanset deres jords størrelse, forklarer Le Ngoc Trung.

– Medlemmerne kommer også med forslag til, hvordan kooperativet skal videreudvikles. Eksempelvis har de foreslået, at vi skal have et fælles demonstrationsområde, hvor de kan lære nye teknikker, lyder det.

Son Ham-kooperativet har i løbet af få år fået 122 medlemmer. Kooperativet sælger planter af høj kvalitet, som medlemmerne kan købe til en rimelig pris.

God relation til myndigheder

Relationen til myndighederne er blevet meget bedre med tiden.

– Vi har fået de lokale myndigheder til at etablere et stykke vej, som gør det lettere at få transporteret træer ud af området. Vores kooperativ har fået lov at have kontor i en statslig bygning og myndighederne har ladet os opbevare træ på deres område til videresalg. Desuden har vi sørget for, at der er blevet uddelt planter til de fattigste jordejere. 25 jordejere har fået planter til 40 hektar fra de lokale myndigheder, siger Le Ngoc Trung.

Son Ham kooperativ hjælper også selv fattige jordejere. I 2020 fik tre fattige jordejere eksempelvis 5000 gratis planter. Nogle får også gratis rådgivning.

Stigende efterspørgsel

Også 32-årige Phan Thi Ngan har været med fra starten. Hun har ikke en formel uddannelse udover grundskolen, men gennem kurser i kooperativ-regi er hun blevet oplært i at dyrke skovplanter. I dag er hun ansvarlig for kooperativets planteskole og sørger hver dag for, at der er planter af høj kvalitet, som medlemmerne kan købe til en rimelig pris.

– Efterspørgslen efter planer er steget meget, siden vi startede, og jeg er blevet hurtigere til at klargøre planterne, fortæller Phan Thi Ngan.

Son Ham-kooperativets mål er at runde 500 medlemmer i 2026 og udover hele tiden at forbedre serviceniveauet er der også en plan om at starte et savværk, som kan producere lægter, brædder, fuldskåret tømmer med mere, som kan anvendes lokalt eller i en videre forarbejdningsproces. Et initiativ som vil øge træets værdi.

– Det er min forventning, at andre lokalsamfund gennem den vietnamesiske Farmers Union vil lade sig inspirere af Son Ham-kooperativet og de to andre kooperativer som DFE har støttet, afslutter Flemming Sehested.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #76

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning