Tekst og foto: Jens Mathiasen

Virkelyst, engagement og klare holdninger til skovbruget.

Det er nogle af de indtryk, som Bendt A. Sloth efterlader, når man er i hans selskab.

Han er 86 år, landmand og skovejer – og så er han tidligere formand for Skovdyrkerforeningen Vestjylland.

Skovbrugsinteressen tog for alvor fart for omkring 60 år siden. Dengang i starten af 1960’erne købte han egen gård – og derved blev han også skovejer for første gang.

– I 1961 købte jeg gården Overgaard ved Naur her i Vestjylland med 129 hektar. Udover landbrugsjord fulgte der også 26 hektar skov med i handlen, fortæller han.

I de foregående 1950’ere havde der været fuld fart på tilværelsen. Han blev uddannet landmand, aftjente værnepligt ved den Kongelige Livgarde – og fik eksamen fra Struer Statsgymnasium.

Grundlagde ny forening

Gårdkøbet blev startskuddet for karrieren som landmand og skovejer.

Bendt A. Sloth arbejdede meget med at dyrke og forbedre den tilhørende skov. De første mange år var der ingen skovbrugsfaglig rådgivning i Vestjylland.

Det behov blev kun større, som årene gik.

– Jeg er jo vokset op i landbruget, hvor man har en lang historie med landboforeninger med tilknyttet rådgivning. I skovbruget havde vi ikke den samme tradition her i Vestjylland.

Derfor tog vi fat i De Danske Skovdyrkerforeninger, som var over hele landet – bare ikke i Vestjylland. Vi ønskede at starte en forening herude, fortæller han.

– Med baggrund i – og opbakning fra et par unge menneskers entreprenørvirksomhed DT (Damgaard og Thygesen), et kontant bidrag på 50.000 kroner fra DDS og stor lokal støtte fra blandt andre skovrider Handberg – så fik Skovdyrkerforeningen Vestjylland en flyvende start, siger han.

Kontor på landejendom

Den stiftende generalforsamling blev afholdt i 1987, og på det tidspunkt havde man tilsagn om et medlemsareal på cirka 1200 hektar.

– Vi ansatte Per Hilbert som den første skovrider i Vestjylland. Det var det helt rigtige valg. Han startede op 1. februar 1988, og der var fart på fra dag et, husker han.

De første år blev foreningen drevet fra en landejendom i Idom.

– Per Hilbert havde kontor i en tillempet ombygget staldbygning. Det var ikke så fine forhold, men det fungerede. Foreningen voksede støt, og vi havde god tilgang af nye medlemmer, fortæller han.

Bendt A. Sloth blev valgt som foreningens første formand.

– Det var en spændende tid. Vi skulle jo få det hele til at fungere, og det lykkedes vi med. Jeg mindes utallige timers godt samarbejde med skovrider Per Hilbert, fortæller han.

Efter ti år på posten sagde Bendt A. Sloth stop.

– Dengang skrev vi 1997. På det tidspunkt var det på tide at lade andre tage over. Da jeg afleverede foreningen til det nye formandskab, var medlemsarealet vokset fra 1200 til 10.000 hektar, fortæller han.

Hovedformålet med skovdriften i Høver Skov er forstlig dyrkning. Men der er også lavet lysninger og andre tiltag til gavn for naturen. På lave, fugtige arealer er der ikke er økonomi i den forstlige skovdrift. De arealer får lov til at ligge urørte, oplyser skovejer Bendt A. Sloth.

Interesse for skovbrug og politik

I dag følger Bendt A. Sloth fortsat debatten om skovbrugets fremtid. Han er aktiv og vidende om erhvervets styrker og udfordringer.

I stuen ligger danske og udenlandske skovbrugstidsskrifter sammen med blandt andet Weekendavisen og anden litteratur.

– Da jeg var aktiv landmand, læste jeg meget faglitteratur. Nu som pensionist er der blevet tid til at læse meget andet. Jeg har altid ment, at det er vigtigt at holde sig orienteret. Det mener jeg ikke, man gør alene ved at læse et par linjer på Facebook eller Twitter, siger han.

Generationsskifte med søn

Bendt A. Sloth gennemførte for flere år siden generationsskifte på Overgaard. I dag ejes gården af hans søn.

Han købte selv en nærliggende skovejendom, hvorfra han de seneste tyve år har drevet Høver Skov på knap 50 hektar. Skovejendommen ligger ved Vinderup på et højdedrag syd for Hjerl Hede.

– Jeg flyttede herud allerede som 65- årig. Siden dengang har jeg købt mere til og plantet ny skov, siger Bendt A. Sloth.

– I dag er det skoven, som holder mig i gang. Jeg har altid holdt af at dyrke og passe den, og det gør jeg fortsat, siger han.

Han bor på ejendommen sammen med sin kone Kirsten. Han har fire børn fra første ægteskab.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #77

Læs andre artikler inden for For Kommunen