Der er nu indgået en aftale med firmaet HabitatVision, der stiller med et hold eksperter til opgaven.

– Vi skal i bund og grund finde ud af, hvordan naturen og biodiversiteten har det i statens skove, som vi nu lægger urørt, så vi har et solidt udgangspunkt at sammenligne med, når vi løbende følger udviklingen og effekten af indsatserne med urørt skov, siger vicedirektør i Naturstyrelsen, Signe Nepper Larsen i en pressemeddelelse.

20 skove undersøges

Undersøgelsen foregår på 900 felter fordelt i 20 skove, som i 2018 blev udpeget til urørt skov. Naturstyrelsen har fået ni millioner kroner af Aage V. Jensens Naturfond til at gennemføre undersøgelsen.

– Fonden ønsker med donationen at sætte yderligere fokus på biodiversiteten i skovene. Det gælder både på den nuværende biodiversitet og på udviklingen fremover. Baselinemoniteringen bidrager samtidig med vigtig ny viden, som er efterspurgt i mange andre projekter og sammenhænge til sikring af Danmarks natur, siger direktør Hanne Haack Larsen.

Effekten skal måles

Ifølge Naturstyrelsen bliver det med undersøgelsen i hånden muligt på sigt at måle effekten af de konkrete tiltag, der gennemføres i den indledende fase i mange af de urørte skove.

Det er tiltag som genopretning af de hydrologiske forhold, veteranisering af træer, rydning af ikkehjemmehørende træarter og græsning i skovene.

I kortlægningen skal der registreres alt fra svampe, biller, mosser og laver til flagermus, ynglefugle, dagsommerfugle, svirrefluer og bier. I fremtiden skal undersøgelsen være sammenligningsgrundlaget for udviklingen af biodiversiteten i arealer med urørt skov.

Projektet starter i efteråret 2021 og løber frem til og med 2023. Alle data bliver offentligt tilgængelige via Danmarks Miljøportal.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #77

Læs andre artikler inden for Biodiversitet