Dansk produktionsskov er nu certificeret i biodiversitet

For første gang er en dansk produktionsskov blevet certificeret i biodiversitet. Certificeringen er et tillæg til skovens FSC-certificering.

Læs mere

EU’s naturlov får indvirkning på danske skove

Naturloven er nu stemt igennem i parlamentet. Nu skal den behandles af Ministerrådet, EU Kommissionen og dele af parlamentet inden den forventes endeligt vedtaget i løbet af 2024, herefter venter implementering i medlemsstaterne. Skovene er nævnt flere steder i lovteksten.

Læs mere

Styrelse kortlægger natur i private skove

Miljøstyrelsen har screenet for særlig værdifuld skov – såkaldt paragraf 25-skov. Hvis styrelsen mener, at du har den type skov, modtager du et brev i e-Boks. Du vil få et besøg af en af styrelsens medarbejdere.

Læs mere

Forskellige former for skovdrift

Artiklen beskriver nogle sjældnere anvendte driftsformer i skoven. Driftsformerne er gavnlige for plante- og dyrelivet samt ofte også for de rekreative muligheder. Du kan som skovejer normalt ikke få væsentlige direkte indtægter, men der dog er visse muligheder for tilskud.

Læs mere

Stor interesse for biodiversitet

Skovdyrkerforeningerne Midtjylland/Nord-Østjylland/Syd og Vest har i samarbejde afholdt et medlemsarrangement om biodiversitet i den dyrkede skov. Det blev en informationsrig aften med god dialog og spørgelyst.

Læs mere

Kursus: Biodiversitet i den dyrkede skov d. 25. august

I samarbejde med vores søsterforening Skovdyrkerne Midt, inviterer vi til kursus om biodiversitet i den dyrkede skov.

Læs mere

Kursus: Biodiversitet i den dyrkede skov den 25. august fra 16-20

Skovdyrkerne inviterer til kursus om biodiversitet i den dyrkede skov.

Læs mere

Ekskursion Sjælland

Skovvandring i Vesterskoven I/S på Sjælland

Læs mere

Fokus på bæredygtighed og lokalt produceret flis til varmeproduktion

Dansk Fjernvarme har udsendt en hel stribe af nyheder om værdien af samspillet mellem lokale varmeværker og flisleverancer fra det lokale skovbrug.

Læs mere
Viser 9 af 121