Op igennem 1990’erne begynder Skovdyrkerne at arbejde med skovbrug ud i verden. Det sker først gennem Ekstern Afdeling og siden gennem selskabet Danish Forestry Extension

Fra nytår har DFE lukket sine aktiviteter ned.

– Det er vemodigt, for DFEs arbejde er hjerteblod for os, som har været med i mange år. Det har været en fantastisk mulighed for Skovdyrkernes medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, at de har kunnet komme ud at arbejde ude i verden.

– Det har været godt for foreningerne her i Danmark, at de har kunnet sende folk ud, uden at de har haft store omkostninger, og så har vi forhåbentlig også gjort en forskel, siger Jørgen Bertelsen, der er formand for DFE.

Manglende finansiering

Han gør det klart, at begrundelsen for nedlukningen er manglende finansiering.

– Det har ikke været muligt at skaffe den nødvendige finansiering, og de frivillige kræfter, som et selskab, der arbejder som NGO har brug for, har vi ikke kunnet stille med, udtaler formand Jørn Bertelsen.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at hvis det var muligt, så ville vi gerne blive ved med at plante træer og støtte skovsagen ude i verden.

Jørn Bertelsen, formand

Aktieselskab som NGO

DFE er et aktieselskab, ejet af de fem skovdyrkerforeninger. Det fungerer faktuelt som en NGO.

I de senere år har selskabets primære virke været et udviklingsprogram, finansieret af Danida gennem organisationen Civilsamfund i Udvikling – CISU.

Denne finansiering har ikke været tilstrækkelig, og CISU-finansiering kommer samtidig med et krav om en vis grad af egenfinansiering og en forventning om, at foreningen er i stand til at lægge en del frivillige kræfter.

Det har ikke været muligt for Skovdyrkerne, og derfor har bestyrelse og direktør måttet afslutte DFEs aktiviteter.

– DFE har været med til at give Skovdyrkerne en international profil og styrket Danmark som skovbrugsland. Det synes jeg er meget værd.

– Der skal ikke herske nogen tvivl om, at hvis det var muligt, så ville vi gerne blive ved med at plante træer og støtte skovsagen ude i verden, afslutter formand Jørn Bertelsen.

På de næste sider kan du læse mere om DFEs historie fra opstarten i det tidligere Sovjetunionen og arbejdet længere ude i verden.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #79

Læs andre artikler inden for Skovpolitik