Det er nu dokumenteret i en ny analyse, skriver Partnerskabet for Ansvarlig Biomasse i en kronik, som er bragt i Altinget 3. maj.

Analysen gør op med den udbredte fortælling fra grønne organisationer om, at brugen af træbiomasse skulle ødelægge natur og biodiversitet i de danske skove. Et synspunkt, som er udbredt i debatten og ofte bliver brugt som argument forat stoppe brugen af flis i den danske energiforsyning.

Størstedelen har ingen negativ påvirkning

Partnerskabet har samlet data om den danske træbiomasses type og oprindel- se og konkluderer på den baggrund, atlangt størstedelen af den danskproducerede træbiomasse til energi ikke påvirker biodiversiteten negativt.

– Et notat udarbejdet efter principperne i et europæisk metastudie fra EU-Kommissionens Joint Research Center viser, at langt hovedparten af den danske skovflis – mere end 80 procent – stammer fra bevoksnings- og projekttyper, der ikke påvirker biodiversiteten negativt. Det er for eksempel skovflis fra nåletræ og tynding afunge bevoksninger, oplyser Michael SheedyGehlert, skovrider ved Skovdyrkerne Vest.

Han er medforfatter af kronikken sammen med Anders Frandsen, direktør i DanskSkovforening og Steen Vincens Riber, divisionsdirektør for skov i HedeDanmark.

Ifølge analysen består to tredjedele af den danske træbiomasse til energi af nåletræ, der generelt anses for at have meget lille eller ingen betydning for biodiversiteten.

Den resterende tredjedel kommer fra løvtræ, der omvendt tillægges stor betydning for biodiversiteten. Det afhænger dog meget af, hvilke typer bevoksninger løvtræet kommer fra.

– Her anerkendes det, at det vil gavne biodiversiteten, hvis niveauet af dødt ved kan hæves i de ældre løvtræbevoksninger. Det foreslås derfor, at der laves en målrettet indsats netop her. Det kan være i form af en tilskudsordning, der tilbyder at kompensere skovejerne for at spare dødt ved op de steder, hvor det virkelig batter, siger MichaelSheedy Gehlert.

Læs hele analysen her.

Du kan lære mere om Skovdyrkernes arbejde med træbiomasse i videoen her.

bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #82

Læs andre artikler inden for flis