Tekst: Jens Mathiasen

De seneste måneder har budt på flereindlæg i den offentlige debat fra biologer, som sætter spørgsmålstegn ved nytten og værdien af kommercielt skovbrug i Danmark.

Det er blandt andet blevet fremført, at skovdyrkning i Danmark bedst kan sammenlignes med vinproduktion her på de nordlige breddegrader, og det er blevet kaldt greenwashing at rejse skov i Danmark.

Generelt ville det klæde forskere at være tilbageholdende med at fælde dom over hvilke erhverv, det kan svare sig at drive i Danmark – navnlig når det tilmed gælder skovbrug, som har en lang række andre positive følgevirkninger udover det forretningsmæssige for samfundet, ikke mindst i forhold til miljø, klima og rekreative muligheder.

Det skriver Dansk Skovforenings formand og direktør i et indlæg på danskskovforening.dk.

Det er en ærlig sag, at biologer mener, at der er behov for urørt skov i Danmark, men det er urimeligt, hvis de samtidig efterlader et fortegnet billede af den bæredygtigt dyrkede skov som et sted, hvor der hverken er natur eller dyreliv.

Flere udenlandske studier peger faktisk på det modsatte. Det harmonerer heldigvis heller ikke med danskernes oplevelse. Dansk Skovforenings nylige undersøgelse viser med al tydelighed, at danskerne nyder at gæste de private skove og opleve den smukke og varierede natur.

Træet vil finde andre veje

Derudover mangler de pågældende biologer et klart svar på, hvor træet til den grønne omstilling skal komme fra, hvis vi ikke fremover skal have skovdrift i Danmark. Efterspørgslen efter træ vil efter alle forudsigelser vokse drastisk i fremtiden.

Det stigende forbrug af træ betyder, at vi kan spare på brugen af klodens ikke-fornybare ressourcer.

Hvis Danmark reducerer produktionen af træ, så er det sikkert som amen i kirken, at efterspørgslen vil blive dækket andre steder fra, hvilket også vil omfatte dele af verden, hvor skovbrug drives langt mere hårdhændet over for naturen, og hvor det risikerer at sætte væsentligt større aftryk på en langt mere sårbar biodiversitet.

Det er fint, at forskere adresserer deudfordringer, som de mener, de har be- læg for i forskningen. Men hvis de ønsker at bevæge sig ud i en bredere samfunds-debat om hvilke erhverv, der bør være i Danmark, så bør det ske med en størrehelhedsforståelse.

bool(false)

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #83

Læs andre artikler inden for For Skovejeren