Tekst og foto: Jens Mathiasen

Efter flere år med lange sagsbehandlingstider i ordningen for privat skovrejsning, ændrer Landbrugsstyrelsen nu praksis i ordningen for i år.

Det skal sikre, at ansøgere hurtigere får melding om tilsagn.

Den nye praksis betyder, at styrelsen alene ser på for eksempel projektets størrelse og ejerskab, men ikke på skovens udformning, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Ansøgere skal derfor i højere grad selv være opmærksom på at tilrettelægge projektet, så det lever op til de krav, der stilles til gennemførte projekter.

Korrekte oplysninger

Landbrugsstyrelsen oplyser, at ansøgere får afslag, hvis ejerskabet ikke er angivet korrekt i ansøgningen.

– Vi kan desværre ikke gå ind og rette oplysningerne om ejerskab efterfølgende. Hvis ejerskabet er oplyst forkert i ansøgningen, vil det resultere i et afslag, lyder det.

Både støttekriterier og forpligtigelser skal være opfyldt.

– Ansøgere skal være opmærksomme på, at man ved etablering af skov lever op til de kriterier og forpligtelser, som gælder for ordningen. Det er uanset, om man på ansøgningstidspunktet har oplyst forhold, som ellers ikke er i overensstemmelse med de gældende forpligtelser, lyder det fra styrelsen.

Ændringer skal godkendes særskilt

For tilsagn under ordningen for privat skovrejsning 2022 og frem gælder desuden, at det ikke længere er muligt at indsende ændringer sammen med udbetalingsanmodninger. En ændring kan foreksempel være, hvis det endelige projektareal er mindre end, hvad der er givet tilsagn til. Ændringer skal i stedet godkendes særskilt, inden anmodningen om udbetaling.

Ifølge styrelsen er det målet, at ansøgere har modtaget afgørelse på ansøgning til skovrejsning inden plantningssæsonen i 2023. Typisk skal planterne i jorden senest i maj.

Kritik af sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingen har været stærkt forsinket i flere sæsoner. I foråret i år lød derogså kritik af styrelsen for, at man ikkehavde færdigbehandlet ansøgningerne inden plantesæsonen.

Blandt andre kritiserede Skovdyrkerne Vests skovfoged Anders Elmholdt den lange sagsbehandlingstid.

– I mine øjne fjerner Landbrugsstyrelsen al lyst til at plante skov med statstilskud, sådan som styrelsen administrerer ord- ningen. De er ved at ødelægge ordningen og sætte skovrejsning med tilskud fra det offentlige helt i stå, sagde han til LandbrugsAvisen i marts i år.

På det tidspunkt manglede knap halvdelen af ansøgerne fortsat svar på deres ansøgning.

Dette års ansøgningsrunde til privat skovrejsning åbnede 1. juli og lukkede med udgangen af september. Er du interesseret i mere information om tilskudsordningen til skovrejsning, er du altid velkommen til at tage fat i din lokale skovfoged fra Skovdyrkerne.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #84

Læs andre artikler inden for Skovrejsning