Landbrugsstyrelsen har i dette års ansøgningsrunde modtaget 183 ansøgninger. I kroner og øre svarer det til, at der samlet set er søgt tilskud til skovrejsningsprojekter for 34.539.250 kroner.

– Vi forventer, at projekterne på sigt vil kunne bidrage med 998 hektar ny skov til glæde og gavn for vandmiljø, natur, klimaet samt vores drikkevand, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Der er flest hektar i Sorø Kommune, hvor der er ansøgt om tilskud til knap 100 hektar ny skov.

Ansøgningsrunden løb frem 30. september 2022. Ligesom sidste år har der været afsat 70 millioner kroner til ordningen.

Formålet med ordningen

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100 procent finansieret af EU. Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof.

Sekundært skal privat skovrejsning etablere nye skove, som beskytter drikkevandsressourcer eller binder kulstof. Indsatsen baseres på frivillig medvirken fra lodsejere.

Reformen af EU’s fælles landbrugspolitik (CAP) skulle være trådt i kraft fra 2021, men er udskudt til 2023. Derfor er det eksisterende landdistriktsprogram forlænget til og med 2022.

Top 10
  • Sorø Kommune: 98,65 ha.
  • Varde Kommune: 97,74 ha.
  • Vejle Kommune: 56,56 ha.
  • Holstebro Kommune: 55,23 ha.
  • Silkeborg Kommune: 52,95 ha.
  • Haderslev Kommune: 46,48 ha.
  • Billund Kommune: 45,5 ha.
  • Aabenraa Kommune: 41,62 ha.
  • Esbjerg Kommune: 41,53 ha.
  • Slagelse Kommune: 30,84 ha.
Tekst og foto: Jens Mathiasen
bool(false)

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #85

Læs andre artikler inden for Råtræ