Emils forskning kan gøre trykimprægneret træ overflødig

Emil Thybring forsker i modificering af træ. Det handler om at udvikle metoder til at gøre træ mere holdbart – uden giftig imprægnering. Forskningen har potentiale til at rykke arter som poppel og grandis op i superligaen for langtidsholdbart tømmer.

Læs mere

Vesterskoven skal producere råtræ og være rig på biodiversitet

Vesterskoven ved Ringsted drives forstligt, og der er fokus på at fremme af biodiversiteten. Målet er sorte tal i regnskabet, samtidig med at biodiversiteten får masser af plads.

Læs mere

Skovsøer virker som magneter på vildt og biodiversitet

En ny skovsø vil forbedre jagt og biodiversitet – og den vil tilføre ekstra herlighed til skoven. Ofte kan det være en oplagt mulighed på lave jorde, hvor skovdyrkningen alligevel ikke er effektiv, mener fagmand.

Læs mere

Halvdelen af danskerne ved ikke hvad biomasse er

Knap halvdelen af befolkningen har aldrig hørt om den største vedvarende energikilde i Danmark. Det viser en undersøgelse. der som den første har undersøgt danskernes holdning til træbaseret biomasse som energikilde.

Læs mere

Skovdyrkerne modtager pris for videoformidling

Skovrider Kristian Løkke Kristensen er blevet tildelt Heilmanns Fonds årlige ærespris for sin gode videoformidling om danske træarter. Til højre er det Samuel Schriver - manden bag videohåndværket og ansvarlig for Skovdyrkernes SoMe kommunikation.

Læs mere

Elev i spidsen for nyt arboret på Djursland

Skovfoged-elev Jakob Prüfer fra Skovdyrkerne Nord-Østjylland, har stået i spidsen for etableringen af et nyt arboret på Djursland. Projektet er realiseret, og der er nu samlet over 200 forskellige arter og provenienser på 2,5 hektar.

Læs mere

Stærke priser gør skovpleje mere attraktivt

Priserne på de dårligste sorteringer af råtræ er steget markant den senere tid. Det forbedrer økonomien ved plejeindgreb og tyndinger i ung skov.

Læs mere

Nu kan skovejere bruge aktivt skovkort

Skovdyrkernes medlemsportal MinSkov er blevet forbedret og har fået aktivt skovkort. Det betyder blandt andet, at skovejerne nu kan skrive noter direkte i kortet.

Læs mere

Revideret standard giver lempelser til mindre ejendomme

PEFC-standarden er blevet revideret. Den nye standard er blevet mere fleksibel for ejendomme under 50 hektar.

Læs mere

183 lodsejere har søgt om tilskud til skovrejsning

Årets ansøgningsrunde til privat skovrejsning er afsluttet. Landbrugsstyrelsen har modtaget 183 ansøgninger.

Læs mere

Kort ny fra Skovdyrkeren #85

De nye grønne skovskilte er er klar til bestilling i begyndelsen af det nye år.

Læs mere