Vurderingsstyrelsen har udsendt forslag til kategorisering af ejendomme. Kategoriseringen sker med udgangspunkt i et styresignal, hvor juletræer fejlagtigt er sammenlignet med lavintensive landbrugsafgrøder. Det oplyser foreningen Danske Juletræer. Det betyder, at arealkravene til at bevare status som landejendom er for høje. Juletræsejendomme med beboelse skal således være på mindst 10 hektar for at kunne karakteriseres som en landejendom i stedet for en ejerbolig. Brancheforeningen Danske Juletræer har anført det urimelige i denne praksis overfor Vurderingsstyrelsen, og anmodet om at juletræsproduktion sidestilles med andre højintensive afgrøder som frugtavl, gartneri og planteskoler, hvor arealer over fem hektar automatisk karakteriseres som landejendomme, og kun ejendomme under en hektar automatisk karakteriseres som ejerboliger.

Herlighedsværdi ses tydeligt i ejendommes salgspriser

Forskere ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet har med et nyt studie, undersøgt herlighedsværdien ved at eje skov privat. Studiet viser, at herligheden tydeligt ses i salgspriserne på ejendomme.

– Vi ser en ret markant forskel i prisen på landejendomme med og uden skovarealer over en halv hektar. Faktisk ser vi en øget værdi på 25.000-75.000 kroner pr. hektar privat skov, fratrukket de indtægtsmuligheder, de har ved skoven, siger Marie Lautrup fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU, i en pressemeddelelse. Hun er hovedforfatter bag studiet. Ved hjælp af store datasæt har forskerne kunnet udelukke andre karakteristika ved landejendomme som kan forklare øget værdi og dernæst også trukket skovens potentiale som indtjeningskilde via for eksempel skovdrift og udlejning til jagt ud af ligningen.

– På den måde har vi isoleret den her immaterielle herlighedsværdi af private skove helt konkret i kroner og ører, lyder det fra forskeren.

Natugler har fået hundredvis af nye boliger

Tidligere på foråret kunne hurtige skovdyrkermedlemmer få en gratis uglekasse hos deres Skovdyrkerforening. Det tilbud valgte mange at benytte, og på kort tid var alle kasser afsat. Mange medlemmer har benyttet de seneste uger til at montere deres nye uglekasse. Skovdyrkerne har modtaget mange fine billeder af kasser, monteret i skovtræer. Ideen med projektet er at hjælpe natuglen til flere og bedre redemuligheder. Når alle kasser er monteret, har de danske natugler fået adgang til 250 nye redekasser – og det gør en forskel.

– Det hjælper helt enormt meget, at der nu kommer 250 ekstra redekasser fordelt over det meste af landet. Med de ekstra kasser vil artens ynglemuligheder blive meget bedre på landsplan, siger Klaus Dickmann, ugleekspert. Natuglekasserne er blevet til i samråd med Dansk Ornitologisk Forening.

Nye skovskilte klar til de private skove

Et nyt skovskilt til de private skove er nu udarbejdet og klar til bestilling for de skoveejere, som ønsker at benytte de nye skilte ved indgangen til deres skove. Skiltet er blevet re-designet, så det er mindre teksttungt og i højere grad kommunikerer adgangsreglerne visuelt. Det oplyser Dansk Skovforening. På det nye skovskilt er der brugt piktogrammer, som formidler de vigtige adgangsregler til skovgæsterne. Her handler det både om, hvad skovgæsten må i skoven, men også om hvad man ikke må. For eksempel: Man må færdes til fods på alle stier og veje, men ikke benytte motorkøretøjer. Teksten opfordrer desuden skovgæster til at vise hensyn til natur, dyreliv og andre skovgæster. Skiltene er betalt af Miljøministeriets skiltepulje, som også dækker forsendelsesomkostningerne. De er dermed gratis for skovejerne at bestille. Læs mere og find link til bestilling her: www.danskskovforening.dk/nyhed/ nyt-skovskilt-klar-til-de-private-skove/

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #88

Læs andre artikler inden for Risikotræer