Tekst og foto: Af Jens Mathiasen

Stigende renter. Økonomisk opbremsning – og konkurser i byggebranchen. Der har været ulykker nok i løbet af det sidste halve år. Men trods udfordringerne, bliver råtræ fortsat afregnet til særdeles gode priser. Det forklarer Jesper Nørgaard Petersen, der er skovfoged ved Skovdyrkerne Syd og specialist i afsætning af råtræ.

– Priserne er fortsat historisk høje på dansk råtræ. Det er både de gode kvaliteter, men også de billigere sorteringer til energi og cellulose, siger Jesper Nørgaard Petersen, skovfoged ved Skovdyrkerne Syd og specialist i afsætning af råtræ. Han gør det samtidig klart, at markedet er meget volatilt – og meget kan hurtigt ændre sig.

Gode priser på containertræ

Normalt følger nåletræsmarkedet konjunkturerne i byggebranchen. Men et sammenfald af flere faktorer støtter op under markedet.

– Træ til eksport, det såkaldte containertræ, har opnået gode priser de seneste mange måneder. Containertræet har været hjulpet godt på vej af en gunstig dollarkurs og fornuftige fragtrater. Faktisk så vi en periode, hvor containertræ blev afregnet højere end dansk savværkstræ, siger skovfogeden. Det betød, at store mængder dansk træ blev eksporteret – i stedet for at lande under saven på et dansk savværk.

– De danske savværker blev derfor nødt til at løfte deres priser for at sikre, at de også kunne tiltrække råtræ. Prisløftet kom, og danske savværker afregner numeget fornuftigt for dansk konstruktionstræ, siger Jesper Nørgaard Petersen. Med til historien hører også, at udbuddet af skårne varer til byggeri med mere er faldet.

– Træ, som tidligere kom ind fra Rusland, Hviderusland og Ukraine, det kommer ikke mere. Så der er altså nogle millioner kubikmeter træ, som ikke er til stede i Europa i øjeblikket, siger han.

Bunden er løftet med op

En anden vigtig faktor er, at energitræ og træ til cellulose har været meget efterspurgt i løbet af det seneste års tid.

– Det betyder, at de billigste sorteringer er kommet godt med op i pris. Prisstigningen på de billigste sorteringer presser hele markedet med op, siger Jesper Nørgaard Petersen. En af grundene til den store efterspørgsel, er en kapacitetsforøgelse i celluloseindustrien i Nordeuropa.

– Den ekstra kapacitet kræver naturligvis mere træ. Men efterspørgslen kan ikke mættes alene ved tyndinger. Det kræver også afdrifter, og ingen vil afdrive, hvis tømmerpriserne er dårlige, lyder det fra fagmanden.

– Alt i alt har udbuds- og efterspørgsels-kurverne parallelforskudt sig. Volumenmæssigt er vi nu på et lavere niveau – men prismæssigt ligger vi højere. Det er en ret speciel situation, siger Jesper Nørgaard Petersen.

Tynding og skovpleje

For skovejere giver de stærke priser gode muligheder for at udføre tyndinger med et godt dækningsbidrag.

– Prisløftet på de billige sorteringer betyder, at tyndinger og skovplejeprojekter, som tidligere gik i nul, ofte kan udføres med et fint dækningsbidrag til skovejeren.

– Derfor er der god grund til at benytte de stærke priser til at få udført skovpleje og tyndinger. Men tag fagmanden med på råd først, lyder opfordringen fra Jesper Nørgaard Petersen.

Høje priser på løvtræ

På løvtræssiden er skovejerne også blevet afregnet godt her i det seneste vinterhalvår, hvor løvtræsmarkedet har været i gang.

– Markedet har været godt. Ligesom nåletræet, så ser vi også rigtig gode afregningspriser på løvtræarterne, lyder det fra skovfoged Jesper Nørgaard Petersen. Han nævner arterne bøg, eg og ask og ær, som alle er godt betalte.

– Desværre er der ikke så meget ask tilbage i de gode kvaliteter, og dansk ask er eftertragtet. Har man ask stående, skal man holde øje med, om det begynder at blive afløvet i kronen. Sker det, anbefaler jeg, at man tager fat i sin skovfoged. Skovfogeden vil så være behjælpelig med at vurdere, hvordan værdierne bedst sikres, lyder rådet. Han tilføjer, at sommerskovninger af ask kan være en mulighed, da man så kan komme frem på lav jord, som er typiske aske-arealer.

Energipriser på højt niveau

Jesper Nørgaard Petersen oplyser videre, at toptræet er stærkt medvirkende til de samlede gode løvtræpriser.

– Brændemarkedet har været rødglødende. Den værste vildskab har nu lagt sig. Men markedet har stabiliseret sig på et højt niveau. Der er virkelig gode priser i brænde i øjeblikket, lyder det.

– Samtidig er flis også godt afregnet, siger han.

Starter op til august

Skovfogeden anbefaler, at man tager fat på skovninger i løvtræet igen i sensommeren.

– Efterårsmarkedet starter op igen i august. Til den tid er det ofte et rigtig godt tidspunkt at få skovet, lyder vurderingen.

– På det tidspunkt kan vi komme frem på arealerne uden at forårsage voldsomme køreskader. Samtidig er der også blade på træerne. Det vil sige, at noget af vandet i træet, vil blive trukket ud. Derved kan man opnå højere tørstofprocent og bedre afregning på de dele, der går til flis, siger skovfogeden.

Artiklen er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne

Mere om Skovdyrkerne

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #88

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning