Af Jens Mathiasen, Skovdyrkerne

I løbet af få dage kan snudebiller ødelægge nyplantede bevoksninger. Derfor vælger mange skovejere at sprøjte for billerne med insekticider. Men nu er der kommet et sprøjtefrit alternativ til skovejerne. Det nye produkt hedder woodcoat. Det består af fint sand og et ufarligt bindemiddel. Belægningen sprøjtes på nåletræers rodhals i planteskolen, inden de leveres til skovejeren.

– Belægningen sikrer, at snudebiller ikke kan gnave i træernes rodhals, hvilket er det helt store problem, når vi planter nye nålebevoksninger efter renafdrift, siger Søren Børsting, skovfoged ved Skovdyrkerne Midt. Belægningen forventes at have effekt i to sæsoner, hvorefter risikoen for alvorlige angreb af biller normalt er aftaget.

Afprøver behandlingen

Skovejerne Michael Staggemeier og Gritt Gjellerod afprøver den nye behandling. Parret er skovdyrkermedlemmer og tidligere i foråret skovede de nogle mindre arealer på to til tre hektar.

– Søren fortalte os, at det her var en mulighed – og det ville vi gerne afprøve. Det er til de nyskovede arealer, vi har købt planter med den nye belægning, siger Michael Staggemeier. Der bliver blandt andet plantet douglas, lærk og sitka.

– Vi driver vores ejendom økologisk. Vi har ikke sprøjtet de sidste tyve år. Det er meget attraktivt for os, hvis denne behandling kan sikre, at vi kan undgå at sprøjte for snudebiller. Nu bliver det spændende at se, hvor godt og hvor længe behandlingen beskytter planterne, siger Michael Staggemeier. Parrets ejendom ligger ved Silkeborg. Ejendommen er på 12 hektar i alt, hvoraf de seks hektar er skov.

Velkendt i Sverige

Woodcoat-produktet er fra Sverige, hvor det har været anvendt i flere sæsoner. Søren Børsting har været bekendt med produktet i flere år, men der har manglet en metode til at rulle det ud i Danmark.

– Jeg ved, at flere af mine medlemmer gerne vil have et alternativ til insekticidsprøjtningerne. Derfor afprøver vi nu produktet ved skovdyrkermedlemmer i denne plantesæson, fortæller Søren Børsting. Han tilføjer, at han i alt har fået plantet omkring 5000 til 6000 planter med woodcoat i denne sæson.

Belægningen er sprøjtet på planternes rodhals. Belægningen består af fint sand og et uskadeligt limstof. Belægningen sikrer, at snudebiller ikke kan gnave i planterne.

Stort problem med biller

Søren Børsting gør det klart, at angreb af snudebiller er et stort problem ved genplantning i nålebevoksninger. Problemerne er størst i de nåletræsrige egne af Danmark.

– Normalt sidder billerne på mindre grene i toppen af eksisterende skovbevoksninger. Deroppe udgør de sådan set ikke nogen fare for træerne, siger han. Problemerne opstår, når der afdrives bevoksninger.

– Når der er skovet og genplantet, ser vi, at snudebillerne går på de nye træer. Man mener, at det er duften af nyskovet træ, som tiltrækker billerne til de nyplantede bevoksninger, forklarer skovfogeden. Når billerne har kastet deres kærlighed på en nyplantet nålebevoksning, kan ulykkerne hurtigt tage fart.

– Snudebiller gnaver stort og dybt. Tre til fire gnav fra en snudebille i rodhalsen er ikke unormalt. Det kan være nok til at slå træet ihjel, fordi barken gnaves i stykker hele vejen rundt om rodhalsen, siger Søren Børsting.

– Jeg har set en nyplantet bevoksning med 3000 til 4000 planter blive ædt af biller i løbet af få dage. Kommer man nogle få dage for sent med sin sprøjtning, risikerer store værdier at går tabt, fortsætter han.

Sprøjter normalt for billerne

Skovfogeden forklarer, at indtil nu har det eneste bille-forsvar været insekticidsprøjtning eller hugsthvile i to til tre sæsoner.

– Vi kan sprøjte med et insekticid, der hedder Axiendo. Sprøjtningen skalske rettidigt, inden billerne sværmer. Sprøjtningen varer kun i tre uger – og sværmer billerne igen senere på sæsonen, skal man i gang med sprøjten igen. Der er altså usikkerheder i det her, siger skovfogeden. Han nævner også, at Axiendo er off-label godkendt frem til sommer.

– Så vi ved reelt ikke, om der er et middel til rådighed efter sommer, siger han. Første gang billerne sværmer i en sæson er på den dag, hvor temperaturen når over 18 grader.

– Der skal vi være på vagt – og vi skal sprøjte, siger Søren Børsting og tilføjer, atbillerne kan sværme op til fire gange på en sæson. Alternativt kan man lade de nyskovede arealer hvile i to-tre sæsoner, inden plantning. Gør man det, vil duftstofferne være væk – og man undgår normalt alvorlige billeangreb.

– Udfordringen er så, at man kommer til at kæmpe med et langt højere ukrudtstryk. Derudover mister man i sagens natur også tilvæksten i de to sæsoner, siger skovfogeden.

Pris omkring halvanden krone

Søren Børsting glæder sig over, at der er et nyt produkt på vej, som kan udvide værktøjskassen imod billerne.

– Vi kender selvfølgelig ikke succesraten. Men jeg tror, at det kan blive udbredt i Danmark i løbet af de kommende år. Men det er nødvendigt at afprøve det mere under danske forhold, før vi kan udtale os mere skråsikkert om effekten, siger Søren Børsting. Prisen vil for medlemmer ligge omkring 1,5 kroner pr. plante.

– Det er selvfølgelig en ekstraomkostning. Prisen skal holdes op imod, at man undgår sprøjtning. Derudover skal man ikke bekymre sig om, hvornår eller hvor mange gange billerne sværmer på en sæson, siger skovfogeden. Har man som skovdyrkermedlem lyst til at høre mere om muligheden for woodcoat, kontakter man sin lokale skovfoged. Der kan bestilles planter med woodcoat til plantesæsonen i efteråret 2023 og foråret 2024.

Læs også andre artikler fra Skovdyrkeren #88

Læs andre artikler inden for Skovdyrkning